Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

POWIAT STRZYŻOWSKI

Drukuj
Dział "Powiat Strzyżowski" stanowi podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, którego główną stronę prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji.
W dziale "Powiat Strzyżowski" znajdują się informacje na temat:

  • Statutu
  • Gmin w powiecie strzyżowskim
  • Jednostek organizacyjnych powiatu

POWIAT STRZYŻOWSKI

powierzchnia: 503 km2

ludność: 63,3 tys. mieszkańców

Powiat położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego, w ok. 30 km od Rzeszowa, Jasła i Krosna. Swoistą oś tworzącego go obszaru jest rzeka Wisłok oraz biegnąca jej doliną linia kolejowa i droga wojewódzka nr 988 Rzeszów Jasło. O dostępności komunikacyjnej powiatu i jego tranzytowym znaczeniu decyduje jednak przede wszystkim przebiegająca tędy trasa międzynarodowa, łącząca Warszawę i Rzeszów z przejściem granicznym w Barwinku a dalej Słowacją, Węgrami i krajami Półwyspu Bałkańskiego - droga nr 9 jest jednocześnie najpopularniejszym połączeniem stolicy z Bieszczadami.

Powiat złożony jest z 4 gmin wiejskich (Czudec, Frysztak, Niebylec, Wisniowa) i miejsko-wiejskiej gminy Strzyżów. Zajmuje 2,8% obszaru województwa podkarpackiego i skupia 2,9% ogółu jego mieszkańców. Od północy graniczy z powiatami: dębickim, ropczycko-sędziszowskim i rzeszowskim; od południa z: jasielskim, krośnieńskim i brzozowskim. Centrum administracyjnym, gospodarczym i społecznym powiatu jest liczący ponad 8,5 tys. mieszkańców Strzyżów. Przeciętna gęstość zaludnienia równa jest średniej krajowej (124 osoby/km2).