Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY!
Data publikacji: 2008-09-04
1 września 2008 r. w szkołach naszego powiatu rozległ się pierwszy, powakacyjny dzwonek, obwieszczający początek nowego roku szkolnego, który w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy w sumie rozpocznie 1769 uczniów z Zespołu Szkół w Strzyżowie, Zespołu Szkół Czudcu a także ze Specjalnych Ośrodków Szkolno - -Wychowawczych w Strzyżowie i we Frysztaku. Dzień 1 września przyniósł także zmiany na stanowiskach kierowniczych w powiatowych placówkach oświatowych. Po przejściu na emeryturę Dyrektora Andrzeja Kruczka stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżowie w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego z dn. 1 września objął mgr Zbigniew Hołówko – dotychczas pełniący funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu. Z kolei Pani Marta Proksa otrzymała powierzenie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu do czasu wyłonienia nowego dyrektora tej placówki. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie Pani Krystyna Barć – Dudek po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym objęła na nowo funkcję Dyrektora na okres 5 lat. Nowy rok szkolny w Zespołach Szkół poprzedziła uroczysta msza święta, po której uczniowie i nauczyciele udali się do budynków szkolnych. W Zespole Szkół w Strzyżowie spotkanie z okazji nowego roku szkolnego rozpoczęło wejście pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego. Podczas uroczystości społeczność uczniowska Zespołu Szkół przyjęła do swojego grona 405 nowych uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. W Zespole Szkół w Czudcu z kolei powitano 107 uczniów klas pierwszych, dla których dzwonek w tej szkole zabrzmiał po raz pierwszy. Nowy rok szkolny to czas intensywnej pracy i nowych wyzwań - zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Z tej okazji życzymy młodym adeptom nauki, by nie bali się coraz wyżej podnosić poprzeczki dla swoich aspiracji, osiągać jak najlepsze wyniki nauczania, a tym samym krok po kroku budować swoją przyszłość. Nauczycielom życzymy zapału i wytrwałości w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu.. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-09-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0