Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: BUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NIEBYLEC – GWOŹNICA ZMIERZA KU KOŃCOWI
Data publikacji: 2008-11-17
Powiat Strzyżowski w bieżącym roku z rezerw budżetu państwa uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.157.000,zł dla ważnego zadania inwestycyjnego, jakim jest modernizacja mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Niebylec – Gwoźnica. Most powstaje na miejscu mostu, który został zniszczony w czasie powodzi w 1983 r. Od tego czasu kierowcy i piesi korzystają ze znajdującego się obok drewnianego mostu tymczasowego. Budowa zmierza ku końcowi a jej efektem będzie nowy obiekt mostowy o konstrukcji żelbetonowej, który będzie miał nośność dostosowaną do współczesnych uwarunkowań. W finansowaniu inwestycji uczestniczy także Gmina Niebylec. Inwestycja związana z budową nowego mostu rozpoczęła się w połowie września bieżącego roku. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 2 795 105, 96 zł, z czego 1 157 000,00 zł pochodzi ze środków rezerwy budżetu państwa pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury. W finansowanie inwestycji zaangażowany jest też budżet powiatu i Gmina Niebylec. Głównym inwestorem tego przedsięwzięcia jest Powiat Strzyżowski i działający w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie; wykonawcą robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Robót Mostowych P.R.M. "Mosty-Łódź" S.A. Planuje się, że nośność budowanego mostu będzie wynosiła 40 ton, przy szerokości jezdni 6 m i obustronnych chodnikach o szerokości 1, 25 m. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca bieżącego roku. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-11-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0