Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego „Rozwój rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu”. Trzciana, 26 listopada 2008 r.
Data publikacji: 2008-12-22
W dniu 26 listopada 2008 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Trzcianie (gmina Świlcza) odbyła się konferencja poświęcona problematyce rolnictwa ekologicznego. Organizatorem imprezy był Zawiązek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” z siedzibą w Świlczy. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Prezes Zarządu PIRE Pan Marian Wójtowicz, witając przybyłych gości, wśród których nie zabrakło Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Pupy, gospodarza Gminy Świlcza - Wójta Wojciecha Wdowika, przedstawicieli Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, świata nauki reprezentujących Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską oraz instytucji otoczenia rolnictwa, samorządów, studentów i rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne. Swą obecnością imprezę zaszczycił Marek Darecki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” oraz Bogusław Moskal – Ekspert Zespołu Roboczego COPA COGECA ds. rolnictwa ekologicznego w Brukseli. Na konferencji Powiat Strzyżowski reprezentował Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Strzyżowski. Celem konferencji było przedstawienie dorobku PIRE jako związku stowarzyszeń, działającego od 2005 r., reprezentującego interesy rolników ekologicznych oraz zapoznanie się z możliwościami wsparcia rolnictwa ekologicznego z budżetu krajowego oraz środków Unii Europejskiej. Przedstawiono również rys historyczny powstawania gospodarstw ekologicznych i stowarzyszeń zrzeszających rolników ekologicznych z Podkarpacia w Polsce i na Podkarpaciu. Konferencji towarzyszyła degustacja produktów ekologicznych z Podkarpacia (pieczywa, nabiału, wędlin, mięsa, miodów, nalewek oraz suszonych owoców i słodyczy) przy muzyce kapeli ludowej „Muzykanty” z Trzciany. Obsługę gastronomiczną zapewniła młodzież z Zespołu Szkół Gospodarczych im. Spytka Ligęzy w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji była możliwość zwiedzenia miejscowej przetwórni ekologicznej przy gospodarstwie ekologicznym Pana Zygmunta Radka z Trzciany. Podczas konferencji poruszono niezwykle ważny aspekt promocji Województwa Podkarpackiego poprzez rolnictwo ekologiczne jako regionu o czystym środowisku, naturalnym bogactwie przyrodniczym, ogromnym potencjale bioróżnorodności sprzyjającym powstawanie rodzinnych gospodarstw ekologicznych. [inf. wł. oprac. Elżbieta Wiśniowska – Midura]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-12-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0