Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: POWIATOWO - GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2009-05-14
Licznie zgromadzone poczty sztandarowe i delegacje środowiskowe, dźwięki orkiestry dętej, Msza Święta w Kościele Farnym, odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać kpt. Patryna, okolicznościowy program artystyczny, złożenie kwiatów pod miejscami pamięci oraz doroczny Bieg Uliczny to elementy tegorocznych obchodów Święta 3 maja w Strzyżowie podczas uroczystości organizowanej wspólnie przez Powiat Strzyżowski i Gminę Strzyżów. Wzorem lat ubiegłych uroczystości rozpoczął pochód, składający się z przedstawicieli wielu środowisk z terenu powiatu wraz z licznymi pocztami sztandarowymi. Delegacje uczestników uroczystości złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar stalinizmu i żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej. Po uroczystej Mszy św. w kościele farnym p.w. Bożego Ciała w Strzyżowie orszak zebranych wyruszył na Rynek pod Pomnik Niepodległości, pod którym złożono kwiaty, a następnie przy ul Słowackiego 8, nieopodal miejsca, w którym zginął kpt. Zygmunt Patryn ps. „Słowik”, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jego tragiczną śmierć. Z tej okazji okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński, w którym m.in. odczytał relację żony Zygmunta Patryna – Olgi Koczeli, dotyczącą pamiętnego, tragicznego dnia jego śmierci. Następnie rodzina kapitana złożyła wiązankę kwiatów i podziękowała za pamięć o ich ojcu. Po tej krótkiej uroczystości uczestnicy pochodu przemaszerowali na plac przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, gdzie Orkiestra Dęta odegrała hymn narodowy. Zgromadzonych przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego serdecznie powitał Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński, a następnie poprosił o zabranie głosu Starostę Strzyżowskiego Pana Roberta Godka. W swoim wystąpieniu Pan Starosta podziękował kapłanom za sprawowanie Mszy św., organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, zgromadzonym za udział w obchodach Narodowego Święta. W przemówieniu nawiązał do historii mówiąc m.in.: „Konstytucji sprzed 218 lat przyświecał jeden główny cel – ratowanie i umocnienie upadającego państwa wobec narastającego zagrożenia zewnętrznego. Warto przypomnieć, że twórcy Konstytucji z 1791 roku zmienili gruntownie ustrój ówczesnej Rzeczypospolitej: znieśli liberum veto oraz wolną elekcję, nadali prawa miastom, nowe prawa i obowiązki przyznali mieszczaństwu, poszerzając krąg obywateli odpowiedzialnych za losy Ojczyzny. Minęło ponad 200 lat, ale zadanie umocnienia naszego państwa pozostaje ciągle aktualne. Już nie walczymy o wolność. Mamy państwo wolne i niepodległe. Za naszego pokolenia zrealizowane zostały cele, o których przez wieki marzyli nasi przodkowie – Polska jest trwale związana z wolnymi narodami Europy i świata, współpracuje na równych prawach z sąsiadami, to od nas samych zależy los naszego państwa, w stopniu wynikającym z naszego potencjału i aktywności możemy wpływać na działalność Unii Europejskiej. Nasze państwo ciągle jednak potrzebuje reform i zaangażowania swoich obywateli na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym”. W dalszej części przemówienia Pan Starosta nawiązał do faktu odsłonięcia tablicy upamiętniającej jednego z naszych bohaterów – strzyżowianina - Zygmunta Patryna, mówiąc: „Dziś, na kilka dni przed 65 - rocznicą jego śmierci poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej złożyliśmy hołd bohaterowi, który poświecił swoje młode życie dla Ojczyzny. Dzięki takim ludziom jak Zygmunt Patryn - „Słowik”, z zakorzenionym głęboko w sercu patriotyzmem i wolą walki o wolny kraj, Polska przetrwała lata rozbiorów, niemiecką okupację podczas II wojny światowej i dominację sowiecką w okresie powojennym. Dzisiaj nieraz słyszymy pytanie – a cóż mam z tej Polski, co jej zawdzięczam, żebym miał jej być wierny czy angażować się w sprawy publiczne? Wspominając ludzi pokolenia wojennego, wspominając nawet nie tak odległe przecież czasy, gdy obchody 3 maja były zakazane, a manifestantów brutalnie traktowała milicja, jakże łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie. To prawda, że wiele jeszcze przed nami, nadal wielu z nas pozostaje bez pracy, nasz system ochrony zdrowia wymaga radykalnych działań naprawczych, potrzebujemy rozwoju infrastruktury i daleko nam jeszcze do osiągnięcia standardów zachodnich krajów w tak wielu dziedzinach. Ale jednocześnie - o ileż łatwiejsze jest nasze życie, o ileż prostszych wyborów musimy dokonywać w stosunku do tak wielu pokoleń naszych przodków, symbolizowanych dzisiaj przez postać świętej pamięci kapitana Patryna (…)”. Na zakończenie wystąpienia Pan Starosta zachęcił mieszkańców do udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, podziękował za wywieszenie flag państwowych oraz złożył najlepsze życzenia wszystkim strażakom w przededniu Święta ich Patrona - Świętego Floriana. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński podziękował wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali kwoty pieniężne na rachunek Specjalnego Funduszu na Remont i Odnowę Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej, a następnie zaprosił zgromadzonych do sali widowiskowej Domu Kultury „Sokół” na część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Godowej im. Jana Pawła II, a później na godz. 14.00 do udziału w XI Biegu Ulicznym o Puchar Starosty Strzyżowskiego. Bieg uliczny zakończył tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 maja w Strzyżowie. (więcej informacji na ten temat w dziale „Sport, turystyka, rekreacja”). Poniżej zamieszczamy listę osób i instytucji, które dokonały z okazji Narodowego Święta wpłat na Fundusz (stan na dzień 2 maja 2009 r.): 1. Mieczysław Janowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego 2. CS „Roksana” w Strzyżowie 3. Marek Leśniak - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Strzyżowie 4. Gminny Zespół Gospodarczy Sp. z o. o. 5. PGKiM w Strzyżowie 6. Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” 7. Zarząd Oddziału ZNP w Strzyżowie 8. Wacław Szary Strzyżów 9. Gminna Spółdzielnia „GS” 10. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie 11. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych 12. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie 13. Wiesław Drąg Rzeszów 14. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie 15. Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej 16. Zespół Szkół w Strzyżowie 17. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie 18. Spółdzielnia ASPROD w Strzyżowie 19. Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie 20. Marek Moskwa Strzyżów 21. Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie 22. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie 23. Mariusz Kawa Dyrektor ARR OT w Rzeszowie 24. Leszek Majewski Strzyżów 25. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie 26. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzyżowie 27. Stanisław Fiołek - Zakład Masarsko – Wędliniarski w Godowej 28. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „Rembud” w Strzyżowie 29. Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej 30. Zespół Szkół w Godowej 31. Koło DAK w Strzyżowie 32. Andrzej Konieczkowski – TMZS w Strzyżowie [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-14

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0