Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: 150 lat szkolnictwa w Wysokiej Strzyżowskiej
Data publikacji: 2009-11-03
20 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej z okazji 150 – lecia szkolnictwa w tej miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, który dokonał także poświęcona figury Św. Jana Kantego ufundowanej i wyrzeźbionej przez miejscowego rzeźbiarza Bartłomieja Pietrasza. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły w uroczystości uczestniczyli m.in.: Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pan Zdzisław Sarna, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, za – ca Burmistrza Strzyżowa Pan Waldemar Góra z Sekretarzem Gminy Panem Mieczysławem Marczakiem, przedstawiciele duchowieństwa na czele z Ks. Dziekanem Janem Wolakiem, a także dyrektorzy szkół oraz emerytowani nauczyciele. W czasie nabożeństwa w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli Ks. Biskup Kazimierz Górny dokonał poświęcenia sztandaru szkoły z wizerunkiem patrona - Św. Jana Kantego. Podczas uroczystości Ksiądz Biskup mówił m.in. o swoich związkach z kultem Św. Jana Kantego podczas posługi duszpasterskiej w Krakowie. Jan z Kęt jest bowiem patronem uczącej się młodzieży, a jego kult jest szczególnie rozpowszechniony w Krakowie. Po Mszy św. uczestnicy udali się do budynku szkolnego, w którym miała miejsce dalsza część obchodów. Najważniejszym momentem tej części był ceremoniał przekazania Sztandaru przez Radę Rodziców Dyrektorowi, który następnie przekazał go szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Po jego prezentacji przedstawiciele wszystkich klas złożyli ślubowanie. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, którzy zaprezentowali spektakl przedstawiający historię życia Św. Jana Kantego. Po części oficjalnej gospodarze zaprosili zgromadzonych uczestników do stołu na wspólny posiłek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. [na podst. inf. Pani Magdaleny Złotek – oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0