Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Wystawa poplenerowa „Wiśniowa pachnąca malarstwem 2009”
Data publikacji: 2009-11-16
27 października 2009 r. o godzinie 18.00 w siedzibie ICN POLFA w Rzeszowie przy ulicy Przemysłowej 2 otwarto poplenerową wystawę „Wiśniowa pachnąca malarstwem 2009”, której organizatorami byli: Urząd Gminy w Wiśniowej przy współudziale Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego, Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie oraz gospodarza wystawy - ICN POLFA Rzeszów. Ekspozycję stanowiły, powstałe w Wiśniowej podczas Ogólnopolskich Plenerów Malarskich, dzieła takich artystów jak m.in.: Jerzy Biernat, Ryszard Dudek, Agnieszka Gaweł-Pasek, Józef Gazda, Anna i Andrzej Korzec, Małgorzata Kapłan, Dorota Magryś, Blanka Ochalik, Andrzej Szewczyk czy Jacek Kawałek, będący jednocześnie komisarzem poplenerowej wystawy. Uroczystego otwarcia dokonali Panowie: Tadeusz Pietrasz - Dyrektor zakładu i członek Zarządu ICN Polfa Rzeszów S.A., Jacek Nowak - Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie oraz Jacek Kawałek – artysta malarz, wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie – komisarz wystawy. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób, w tym m.in.: Pan Andrzej Szypuła - Prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, wspólnie z Panem Piotrem Myćką – członkiem Zarządu Powiatu, Pan Tadeusz Przywara Wójt Gminy Wiśniowa oraz jego zastępca Pan Marcin Kut, radni Gminy Wiśniowa – Panie Wanda Gąsior i Marzanna Rusyn, Dyrektor Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej - Pan Jerzy Łukasiewicz, Pan Władysław Salamon – Dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej, Pani Małgorzata Twardosz – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej, a także malarze biorący udział w ogólnopolskich plenerach „Wiśniowa pachnąca malarstwem 2009”. Przybyli na wernisaż artyści otrzymali w podziękowaniu różę i kolorowy katalog z wiśniowskich plenerów. Pan Jacek Kawałek – komisarz wystawy - serdecznie powitał przybyłych, a następnie wskazując na artystyczną kontynuację programu malarzy z kręgu dawnego Komitetu Paryskiego, odwiedzających niegdyś Wiśniową, przypomniał historię narodzin „drugiego” Barbizonu Wiśniowskiego. „Rok 2008 jest ważną datą, ponieważ właśnie w tym roku odbył się Ogólnopolski Plener Malarski „Wiśniowa pachnąca malarstwem”. W ostatnich dwóch latach, dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu elity tej miejscowości, współczesnej inteligencji wiśniowskiej, przy poparciu tamtejszych władz samorządowych w osobach Wójta Gminy Wiśniowa Pana Tadeusza Przywary oraz jego zastępcy Pana Marcina Kuta nawiązano do tradycji „Barbizonu Wiśniowskiego”… W ciągu osiemdziesięciu trzech lat dzielących „Wiśniową pachnącą malarstwem” od spotkania w kawiarni „de la Rotonde” domknęła się historia „pierwszego” Barbizonu Wiśniowskiego, a od 2008 liczyć będzie się historia „drugiego” barbizonu” – mówił Pan Kawałek. Następnie głos zabrał Prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej Pan Andrzej Szypuła, który w kilku słowach wyraził słowa zadowolenia. „Cieszę się, że plenery wiśniowskie, obok komponowania konkretnych dzieł malarskich, stały się okazją do rozważań o muzyce i malarstwie, ich wzajemnych powiązaniach, o sztuce w ogóle, jej ponadczasowych funkcjach i znaczeniach. Inspiracją stały się głębokie i ważkie myśli Zygmunta Mycielskiego, kompozytora, pisarza, intelektualisty europejskiego formatu – niegdyś, w dziecięcych i młodzieńczych latach, mieszkańca rodzinnego, wiśniowskiego dworu.” Z kolei Pan Tadeusz Przywara Wójt Gminy Wiśniowa powiedział, iż „Wiśniowa pachnąca malarstwem” to piękna, poetycka nazwa plenerów malarskich organizowanych w Wiśniowej. W 2008 roku udało się zapoczątkować piękną tradycję nawiązującą do zwyczaju letnich spotkań artystów w wiśniowskim dworze w okresie międzywojennym. Tegoroczne plenery „Wiśniowa pachnąca malarstwem 2009” były już drugim spotkaniem artystów, zaś powstałe dzieła są zaczątkiem kolekcji malarstwa współczesnego w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej. Naszym zadaniem jest kultywowanie tradycji spotkań malarzy, tak by Wiśniowa znów stała się oazą dla artystów – mówił Pan Wójt. Było wiele podziękowań i pochwał, zarówno ze strony artystów jak i władz samorządowych życzliwych całemu przedsięwzięciu. Słowa uznania do zebranych skierował również Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Podczas wernisażu można było podziwiać „wiśniowskie” obrazy, które zostały oprawione w piękne ramy i odpowiednio oświetlone, dzięki czemu tworzyły swojską atmosferę, niepowtarzalny nastrój oraz klimat specyficzny dla tradycji artystycznych wiśniowskiego dworu. Jakby czas zatrzymał się na chwilę… O utrzymanie tego nastroju folklorystycznego podczas wernisażu zadbała „Kapela ludowa z Nawsia” oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Oparówki, które serwowały smaczne potrawy regionalne. Wystawa poplenerowa „Wiśniowa pachnąca malarstwem 2009” jest częścią projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. [Inf. i zdjęcie p. G. Tomaszewski – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1