Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PIERWSZY EMERYT W STAROSTWIE POWIATOWYM W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2008-09-03
Z końcem bieżącego roku upłynie 10 lat funkcjonowania Powiatu Strzyżowskiego i Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Ten jeden z najmłodszych urzędów na naszym terenie - jak każdy zakład pracy - tworzy swoją historię personalną i kadrową. Istotnym i pierwszym w tej kategorii wydarzeniem jest przejście na emeryturę jednego z najbardziej zasłużonych pracowników powiatowej i państwowej służby geodezyjnej Pana Stanisława Kordasa. 27 sierpnia w sali narad Starostwa Powiatowego kierownicy Wydziałów Starostwa na czele ze Starostą Strzyżowskim pożegnali przechodzącego na emeryturę, pracującego od początku powstania Powiatu na stanowisku Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami a wcześniej kierownika oddziału geodezji Urzędu Rejonowego w Rzeszowie Pana Stanisława Kordasa. Stanisław Kordas pracował w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie od początku istnienia struktur samorządowych. Swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się w znacznym stopniu do organizacji powiatowej służby geodezyjnej i rozwoju na naszym terenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Pan Stanisław Kordas po ukończeniu Państwowej Szkoły Technicznej na Wydziale Geodezji w Kielcach rozpoczął pracę zawodową w 1964 r. na stanowisku stażysty – asystenta geodety a następnie inspektora. Pracował najpierw w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – Rejonowym Oddziale w Strzyżowie. Po wprowadzeniu ustawy reformującej administrację publiczną, z dniem 1.01.1999 roku Pan Stanisław Kordas stał się pracownikiem Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, gdzie pracuje do dnia 25 września 2008 r. Starosta Robert Godek, w imieniu swoim i pracowników Starostwa Powiatowego podziękował Panu Stanisławowi za długoletnią i wzorowo wykonywaną pracę urzędnika samorządowego. Spotkanie przebiegało w ciepłej i serdecznej atmosferze, której towarzyszyły także łzy wzruszenia. Pan Kordas podziękował również kierownictwu Urzędu i współpracownikom za życzliwość, współdziałanie i okazaną pomoc. Nie zabrakło także czasu na wspomnienia z przepracowanych lat na różnych stanowiskach w służbie geodezyjnej. Gestem wdzięczności było wręczenie przyszłemu emerytowi listu gratulacyjnego wraz z bukietem kwiatów a także nagrody Starosty. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-09-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0