Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY POWIATEM STRZYŻOWSKIM A SŁOWACKĄ GMINĄ BREZOVICA
Data publikacji: 2008-10-07
19 września 2008 r. przedstawiciele samorządu powiatowego podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Strzyżowskim a położoną w pobliżu partnerskich dla Powiatu Lipan słowacką Gminą Brezovica. Brezovica i Lipany są członkami Združenia Obci Hornej Torysy – stowarzyszenia zrzeszającego ponad dwadzieścia słowackich gmin z północno - wschodniej części kraju prešovskiego. Głównym celem porozumienia jest przygotowanie wspólnego projektu do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Słowacja 2007 – 2013. W spotkaniu w Brezovicy Powiat Strzyżowski reprezentował Starosta Robert Godek, Sekretarz Powiatu Jacek Boho a także podinspektor Aneta Szopa ze Starostwa Powiatowego. Stronę słowacką reprezentował Starosta Milan Bujňák wspólnie z Danielą Bednárovą – ze Združenia Obcí Hornej Torysy i Rastislavem Mochnackým z firmy Project Consult Prešov. Przedstawiciele obydwu samorządów podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy, rozwijając podjęte już kontakty z miastem Lipany. Pierwszoplanowym celem porozumienia jest przygotowanie projektu do programu Europejskiej Wspłółpracy Terytorialnej Polska – Słowacja 2007 – 2013 obejmującego utworzenie transgranicznego centrum współpracy kulturowej.. Bezpośrednie założenia projektu obejmują rewitaliację zabytkowych ziemiańskich dworów w Brezovicy i Wiśniowej pod kątem ochrony dziedzictwa kulturowego polsko – słowackiego pogranicza Po stronie polskiej projekt dotyczył będzie rewitalizacji zabytkowego pałacu Mycielskich w Wiśniowej. Również strona słowacka przeznaczy na ten cel podobny obiekt dziedzictwa kulturowego – będzie nim zabytkowa „kurija“ w Brezovicy – obiekt dworski wybudowany przez ziemiańska rodzinę Brezovickich – dawnych włascicieli Brezovicy, obecnie w stanie wymagajacym wielu prac remontowych.. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-10-07

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0