Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXXII SESJA RADY POWIATU W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2009-04-28
22 kwietnia w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i prac Zarządu Powiatu w Strzyżowie za rok 2008 oraz jednogłośnie udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu powiatu w 2008 r. Radni podjęli też uchwały m.in. w sprawie zmian w powiatowym funduszu stypendialnym i zmian w budżecie powiatu na 2009 r. XXXII sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Robert Godek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Strzyżowie za 2008 r., w którym zawarł informacje dotyczące realizacji m.in. budżetu Powiatu Strzyżowskiego w 2008 r., zadań na drogach powiatowych, przedsięwzięć w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Podczas XXXII sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach: 1. Zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r. 2.Udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzyżowie, 3.Ustalenia regulaminu Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, 4.Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, 5. Zawarcia porozumienia z Komenda Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Dyskusję podczas obrad wzbudziła sprawa sprzedaży mieszkania stanowiącego część mienia powiatu. W jej rezultacie uchwała w tej sprawie nie została podjęta. Na zakończenie obrad XXXII sesji Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, po czym Przewodniczący Pan Marek Banaś zamknął obrady XXXII sesji. [Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0