Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ULEWNE DESZCZE I BURZE SPOWODOWAŁY ZNACZNE SZKODY TAKŻE W NASZYM POWIECIE
Data publikacji: 2009-06-26
W dniu 25 czerwca br. po godzinie 16 na terenie trzech gmin powiatu strzyżowskiego (Frysztak, Wiśniowa, Strzyżów) wystąpiła burza z niespotykanie obfitymi opadami deszczu. W ciągu kilkunastu minut gwałtownie wezbrały potoki, małe rzeczki, rowy przydrożne i melioracyjne. Woda wystąpiła z koryt, zalewając duże obszary łąk i powierzchni uprawowych a także budynki mieszkalne i gospodarcze, przechodząc górą mostów i zalewając korony dróg. W walce z żywiołem brali udział strażacy PSP w Strzyżowie pod dowództwem komendanta Bogusława Brody i policjanci z KPP w Strzyżowie z komendantem Witoldem Wójcikiem. W wyniku zalań wyłączono z ruchu na kilka godzin 4 drogi powiatowe: nr 1320 Cieszyna -Stępina-Huta Gogołowska, nr 1918 Zawadka – Grodzisko - Strzyżów, nr 2405 Jaszczurowa-Wiśniowa, nr 1950 Grodzisko-Różanka, oraz drogę wojewódzką nr 986 Wiśniowa – Wielopole – Ropczyce. W miejscowości Grodzisko 4 budynki mieszkalne wraz z gospodarstwami zostały odcięte od świata a także budynek OSP i sklep spożywczy, pod wodą znalazło się ponad 40 ha gruntów rolnych i łąk. W gminie Frysztak 6 budynków mieszkalnych w miejscowościach Cieszyna i Stępina zostało zalanych. W jednym przypadku przeprowadzono ewakuację mieszkańców. Zniszczone są drogi gminne i powiatowe, zanotowano duże straty w uprawach rolnych, a także w infrastrukturze kanalizacyjnej. We Frysztaku zalana została ulica Sportowa. Natomiast w gminie Wiśniowa w miejscowości Różanka 1 budynek został odcięty przez wodę, a w miejscowości Jazowa 1 został podtopiony. W Szufnarowej zaś zalany został sklep spożywczy, kółko rolnicze, zatkane i zniszczone zostały przepusty przy drodze wojewódzkiej. W Wiśniowej zalane zostały okolice stadionu. W związku z tymi wydarzeniami około godziny 17:30 pod przewodnictwem Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka zebrał się Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, w którym uczestniczyli m. in: Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak i Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho, Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji, Dyrektor SANEPID w Strzyżowie dr Bolesław Rudnicki, Wójtowie Gminy Wiśniowa i Frysztak Panowie Tadeusz Przywara i Jan Ziarnik, Sekretarz Gminy Strzyżów Pan Mieczysław Marczak wraz z Panią Elżbietą Grodzką, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie Pan Krzysztof Piękoś oraz Pan Ernest Pieczek ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Zdecydowano o wprowadzeniu alarmu powodziowego na terenie trzech gmin powiatu, a w pierwszej części członkowie Zespołu dokonali wizji lokalnej sytuacji w poszczególnych miejscowościach. W działania zaangażowanych było wiele zastępów Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Potrzebującym udzielono pomocy, na bieżąco monitorowano potencjalne zagrożenia na poszczególnych ciekach wodnych, udrażniając spływ wód i wprowadzając czasowe ograniczenia ruchu drogowego. Po kilku godzinach woda opadła, alarm powodziowy został odwołany 26 czerwca o godzinie 13:00, natomiast utrzymane zostało pogotowie powodziowe. Obecnie trwa szacowanie strat w budynkach prywatnych, uprawach i infrastrukturze publicznej. Zgodnie z zapowiedziami meterologów burze utrzymają się jeszcze przez 1-2 dni, a w najbliższych dniach jest spodziewana poprawa pogody. [oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-26

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0