Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Data publikacji: 2009-07-02
29 czerwca 2009 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Strzyżowie. Głównym tematem obrad było przygotowanie do sezonu wakacyjnego, czyli ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego oraz stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Członkowie Komisji podjęli także temat związany z aktualną sytuacją powodziową w Powiecie Strzyżowskim oraz ościennych powiatach. Wspólne posiedzenie otworzył i poprowadził przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski wspólnie z Panem Józefem Dzindzio Przewodniczącym Komisji Rady Powiatu. Po otwarciu spotkania Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho omówił aktualną sytuację powodziową w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w naszym powiecie. Poinformował, że gwałtowne burze spowodowały powodzie w ośmiu powiatach południowej i zachodniej części naszego województwa. 25 czerwca wieczorem gwałtowne ulewy przeszły pasmem od Sanoka, przez Brzozów, Strzyżów, Ropczyce i Dębicę, zaś 26 czerwca nawałnice uderzyły w powiaty: krośnieński, jasielski, dębicki, mielecki. Najtragiczniejsze skutki ulewy odczuł powiat ropczycko – sędziszowski. Jedna ofiara śmiertelna, 700 osób ewakuowanych, ponad 2 tys. budynków zalanych, zniszczone drogi, pozrywane mosty, przepusty to skutki nawałnicy, która przeszła przez województwo podkarpackie. W powiecie strzyżowskim wskutek niepogody ucierpiały drogi powiatowe: nr 1320 Cieszyna – Stępina - Huta Gogołowska, nr 1918 Zawadka – Grodzisko - Strzyżów, nr 2405 Jaszczurowa - Wiśniowa, nr 1950 Grodzisko - Różanka oraz droga wojewódzka nr 986 Wiśniowa – Wielopole – Ropczyce. Zjawisko powodzi zanotowano w powiecie w trzech gminach: Strzyżów, Frysztak i Wiśniowa. W związku z tymi wydarzeniami 25 czerwca br. w budynku Starostwa zebrał się Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, który zdecydował o wprowadzeniu alarmu powodziowego na terenie trzech gmin powiatu. Potrzebującym udzielano pomocy oraz na bieżąco monitorowano potencjalne zagrożenia na poszczególnych ciekach wodnych. Obecnie trwa wielkie sprzątanie i liczenie strat. Wstępnie, szacunkowo ocenia się, że naprawa szkód może kosztować ponad 100 mln zł. Pan Sekretarz podkreślił sprawność służb ratowniczych, w tym szczególnie jednostek państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Po wystąpieniu Sekretarza Powiatu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście przeszli do głównego tematu posiedzenia, jakim był stan bezpieczeństwa publicznego w naszym powiecie przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Spośród zaproszonych gości jako pierwszy sprawozdanie o stanie sanitarno – epidemiologicznym w obiektach służących organizacji letniego wypoczynku przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan dr Bolesław Rudnicki, który powiedział, iż regularnie odbywają się kontrole obiektów pod kątem ich stanu sanitarnego, z których wynika, że stan ten jest dobry i z roku na rok coraz lepszy. Następnie informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu przedstawił Komendant Powiatowy Policji – Pan nadkomisarz Witold Wójcik. Pan Komendant poinformował, iż zaplanowane działania mają charakter rutynowy, gdyż na dzień dzisiejszy w tym obszarze zadań na naszym terenie nie ma większych zagrożeń. Podkreślił, iż dzielnicowi i służby patrolowe będą sprawdzać i zapobiegać potencjalnym, specyficznym zagrożeniom, które pojawią się w okresie wakacyjnym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie – Pan Grzegorz Witek poinformował z kolei o przeprowadzanych kontrolach m.in. na placach zabaw. Dodał, iż jest to już czwarta tego rodzaju akcja, która ma na celu przegląd wszystkich obiektów służących letniej rekreacji. Ocenił, że stan tych obiektów jest obecnie dobry, a przeprowadzone kontrole i działania właścicieli obiektów pozwoliły wyeliminować urządzenia, które stanowić mogą potencjalne zagrożenie. O stanie bezpieczeństwa obiektów szkolnych mówiła Pani Maria Koś - Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Pani Kierownik wskazała, że do poprawy bezpieczeństwa w obiektach szkolnych przyczyniło się zamontowanie monitoringu wizyjnego w Zespołach Szkół w Strzyżowie (6 kamer wewnętrznych, 5 zewnętrznych) i Czudcu (4 kamer wewnętrznych, 4 zewnętrznych) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku (5 kamer wewnętrznych, 1 zewnętrzna). Oceniła stan obiektów szkolnych, za które odpowiada samorząd powiatowy jako dobry i bezpieczny. Po tych wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, której celem było wypracowanie wniosków służących poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego. W wyniku dyskusji przyjęto wnioski, które zostaną skierowane do odpowiednich instytucji w celu ich wdrożenia w bieżącej pracy. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0