Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Data publikacji: 2009-11-10
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli i powstańczych zrywów Polska wreszcie odzyskała upragnioną wolność. Nasz region czekał na to 146 lat, gdyż już podczas pierwszego rozbioru w 1772 r. został włączony do cesarstwa austriackiego. Udział w procesie odradzania państwowości polskiej odegrało wielu wybitnych Polaków, w tym m.in. postacie takie jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. To głównie dzięki ich talentom politycznym, militarnym i organizacyjnym możemy dziś obchodzić Święto Niepodległości. Pamiętać jednak należy, że Polacy jako Naród nigdy nie pogodzili się z utratą bytu państwowego. 11 listopada obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. Nasi przodkowie nie dostali jej jednak za darmo, walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny okupili krwią, a nierzadko ofiarą życia. Końcówka XVIII wieku była dla Polski niezwykle dramatyczna. Nasz kraj nie był w stanie oprzeć się zakusom Rosji, Austro - Węgier i Prus. W efekcie, po kolejnych aneksjach terytorium I Rzeczypospolitej przez ościenne państwa w 1795 roku po trzecim rozbiorze, Polska została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków. W kolejnych pokoleniach wciąż tliła się myśl niepodległościowa i mimo tragicznych doświadczeń dziadów i ojców, ich synowie czy wnukowie na nowo rozpoczynali zmagania o wolność i niepodległość Ojczyzny, włączając się w kolejne powstania. Nie do przecenienia jest też zaangażowanie patriotyczne naszych przodków na niwie gospodarczej, społecznej, samokształceniowej, które umacniało ducha narodowego i pozwalało na unowocześnianie kraju. W listopadzie 1918 roku wydarzenia potoczyły się lawinowo. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Dzień później - 11 listopada Niemcy skapitulowały na froncie wschodnim, a Piłsudski przekonał dowództwo niemieckiego garnizonu w stolicy, by wycofało się z Warszawy. Nasi Rodacy, pokolenie przełomu wieku XIX i XX, przy sprzyjających okolicznościach zewnętrznych, w tym poprzez wywalczoną poprzez polską ofensywę dyplomatyczną przychylność zachodnich mocarstw – zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, wykorzystali tę szansę. Podstawową w tym rolę odegrało jednak zaangażowanie militarne, utworzenie i rozwój legionów Józefa Piłsudskiego, powstanie wielkopolskie, rozbrojenie zaborców i przejęcie kontroli nad kolejnymi obszarami kraju przez polskie oddziały. I tak po 123 latach niewoli Rzeczpospolita znów powróciła na polityczną mapę świata jako państwo niepodległe. W 1920 r. - dwa lata później - przyszło się zmierzyć z bolszewicką Rosją. Była to wojna o wszystko, o dalsze być albo nie być niepodległego państwa, ale również o zatrzymanie rozprzestrzeniania się komunizmu na całą Europę. II Rzeczpospolita wygrała tę batalię. Udało się ustabilizować granice oraz dokonać scalenia w jeden organizm państwowy ziem polskich trzech zaborów kształtowanych odmiennie przez ponad stulecie przez każdego z zaborców. Pokolenie międzywojenne miało świadomość znaczenia niepodległości i w związku z tym ustawą sejmową z kwietnia 1937 roku przyjęło dzień 11 listopada jako dzień odzyskania niepodległości i zarazem święto narodowe. Wówczas nikt nie przypuszczał, że II Rzeczypospolitej przyjdzie świętować ten dzień tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. I znów kolejnemu pokoleniu naszych przodków przyszło walczyć o wolność Ojczyzny. Od kilkunastu lat żyjemy w kraju wolnym i niepodległym, należącym do Unii Europejskiej i NATO. Dzisiaj nikt nie wymaga od nas ofiary krwi czy poświecenia własnego życia dla Ojczyzny. W dniu 11 listopada pamiętajmy więc o twórcach i obrońcach naszej niepodległości. 11 listopada to także dzień pełen zadumy i refleksji nad naszą teraźniejszością i przyszłością. Co daje nam życie w wolnym kraju? Dlaczego wolność jest ważna? Czy do czegoś nas zobowiązuje? Jak obecnie powinien wyglądać polski patriotyzm? Narodowe Święto Niepodległości do kalendarza oficjalnych świąt państwowych powróciło dopiero w 1989 roku, dlatego uczcijmy je godnie, radośnie i uroczyście. Niech w dniu 11 listopada flagi o biało-czerwonych barwach przyozdobią budynki państwowe i samorządowe, siedziby przedsiębiorstw, firm i instytucji, a także nasze domy i mieszkania. Uczestnictwo w uroczystościach z tej okazji wyrazi nasze umiłowanie wolności i niepodległości oraz radość z tego, że możemy mieszkać w wolnej Polsce, w Europie bez granic, że to od nas samych zależy, jakie będzie nasze niepodległe państwo, że mamy to, o czym marzyło tak wiele pokoleń naszych przodków. [Inf. własna – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0