Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1991553
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4429
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5504
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 18783
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9776
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7980
WŁADZE POWIATU Starosta 8272
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 5407
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 716
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 790
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 740
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 751
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 919
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 785
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 952
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 848
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1736
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1340
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 448
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 1240
STAROSTWO Wydziały 10289
STAROSTWO Regulamin 5550
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 5286
PRAWO LOKALNE Uchwały 14303
PRAWO LOKALNE Protokoły 7393
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5010
PRAWO LOKALNE Budżet 7080
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 1202
PRAWO LOKALNE Programy 206
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8637
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11592
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 2187
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 536
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3768
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2700
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2569
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3702
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2785
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 670
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 563
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 577
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 540
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 572
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 755
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 674
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 699
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 657
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 250
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 231
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 61
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 251
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 527