Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PRZYZNANO TEGOROCZNE DOTACJE NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW NA NASZYM TERENIE Z BUDŻETU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Data publikacji: 2009-03-11
9 marca br. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyło się spotkanie na temat ochrony zabytków na terenie Powiatu Strzyżowskiego. Na zaproszenie Pana Starosty w spotkaniu uczestniczyli Księża Proboszczowie z parafii na terenie powiatu, osoby prywatne zainteresowane rewitalizacją obiektów zabytkowych oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Barbara Stopyra. W spotkaniu wzięli udział także członkowie Zarządu Powiatu: Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wicestarosta Pan Jan Stodolak, nieetatowi członkowie Zarządu: Pan Marian Złotek i Pani Zofia Dzika a także Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho, Skarbnik Powiatu Pani Urszula Liszka-Bawoł oraz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Pani Maria Koś i Pani inspektor w tym Wydziale Monika Zdunek. Podczas spotkania podpisano umowy dotacji na rok 2009, w którym z budżetu Powiatu na ochronę zabytków przeznaczono łączną kwotę 60.000 zł. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Starosty Roberta Godka, który przywitał zgromadzonych uczestników spotkania, po czym dokonał podsumowania dziesięcioletniego okresu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z parafiami i innymi podmiotami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami z terenu powiatu. Począwszy od roku 2000 dotacje z budżetu Powiatu Strzyżowskiego na ochronę zabytków sukcesywnie wzrastały, w roku 2000 wynosiły one 28.000,00 zł a w roku 2008 ich kwota wyniosła już 72.200,00 zł. Łącznie na dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków w latach 2000-2008 z budżetu powiatu przeznaczono 470.700.00 zł. Pan Starosta podziękował gospodarzom obiektów zabytkowych za troskę o dziedzictwo kulturowe naszego powiatu i w imieniu samorządu powiatowego pogratulował wielu osiągnięć na tym polu, w których dotacje ze strony powiatu były skromną cegiełką. W następnym punkcie Pani Kierownik Maria Koś przybliżyła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W kolejnej części spotkania dokonano podpisania dotacji na ochronę obiektów zabytkowych na 2009 r. Następnie przeprowadzono dyskusję nad obowiązującą obecnie uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie, po której zostały zaproponowane pewne korekty usprawniające współpracę pomiędzy samorządem powiatowym a podmiotami działającymi w sferze ochrony zabytków, Pani Barbara Stopyra przedstawiła z kolei możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i samorządu wojewódzkiego a także z programów Unii Europejskiej. [Inf. wł., oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0