Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data publikacji: 2009-05-28
23 maja 2009 r. w Rzeszowie odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Organizatorami uroczystości byli: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wspomagane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Powiat Strzyżowski reprezentowali przedstawiciele samorządu powiatowego i Gminy Wiśniowa: Starosta Pan Robert Godek, Wicestarosta Pan Jan Stodolak, Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho, Wójt Pan Tadeusz Przywara, Zastępca Wójta Pan Marcin Kut oraz Dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej Pan Władysław Salamon. Barwną reprezentację naszego powiatu stanowili także ubrani w stroje regionalne pracownicy Starostwa Powiatowego i Gminy Wiśniowa niosący emblematy naszych samorządów. Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Kościele Farnym w Rzeszowie od uroczystej Mszy św., podczas której m.in. pracownicy naszego Starostwa: Pani Ewa Pater i Pan Dawid Moskal w strojach regionalnych otoczeni strażakami z przeworskiej straży grobowej w galowych mundurach w procesji zanieśli dary do ołtarza. Po mszy św. przedstawiciele samorządów z Podkarpacia przeszli w uroczystej paradzie ulicami Rzeszowa do Wojewódzkiego Domu Kultury. Tam Marszałek Województwa Podkarpackiego, a jednocześnie Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Pan Zygmunt Cholewiński powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: przedstawiciele parlamentu polskiego i europejskiego, Wojewoda oraz Wicewojewoda Podkarpacki, licznie przybyli samorządowcy z całego województwa. Tegoroczne spotkanie poświęcone było m.in. 10 rocznicy powstania samorządów powiatów i województw. W wystąpieniu z tej okoliczności Starosta Robert Godek, przemawiając z upoważnienia Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Starosty Łańcuckiego Pana Adama Krzysztonia oraz podkarpackich Starostów mówił m.in.: „Z dzisiejszej perspektywy, wspominając okres sprzed 10 lat jedno słowo wydaje się właściwe na określenie atmosfery tamtego czasu. To entuzjazm. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że takie poruszenie społeczne, jakie wówczas na poziomie lokalnym miało miejsce porównać można ze zrywem społecznym lat 1989 – 1990. Było to bowiem jakieś wlanie nowej nadziei, rozbudzenie nowych aspiracji i ambicji w tak wielu miejscach w Polsce, a przez to skupienie wokół procesu przemian wielkiej rzeszy ludzi zainteresowanych swoim najbliższym otoczeniem, powołujących się na uwarunkowania historyczne i kulturowe. Za symboliczne należy więc uznać to, że nasze obchody jubileuszowe w 2009 r. przeżywamy prawie w tym samym czasie, w którym przypada 20 rocznica jakże ważnych wyborów 4 czerwca 1989 r. To symboliczne połączenie uwydatnia oczywistą prawdę, że 20 letni już dorobek wolnej Polski – III Rzeczypospolitej to przecież w dużej mierze dorobek naszych wspólnot lokalnych i regionalnych – najpierw gmin, a następnie od 1999 r. powiatów i województw. Te dziesięć lat, które upłynęły, dodajmy – tak szybko upłynęły, to przecież część naszego życia. Kolejne kadencje samorządów, w tym samorządów powiatowych wypełnione zostały treścią przez Państwa Radnych, członków Zarządów, pracowników samorządowych, Dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych, dla których sprawy ich samorządów lub też zadań zakreślonych w ramach ich kompetencji stały się częścią życia. Tak też jak w życiu - każdy z nas na tym samorządowym posterunku przeżywał niemało sukcesów, ale i porażek, odnotowywaliśmy radosne zwycięstwa, obwieszczając je z dumą naszej społeczności, ale też wcale nierzadko trzeba było się tłumaczyć z tego, co się nie udało, zaczynać od nowa, czy nawet z różnych względów przyjmować rozwiązania niekoniecznie społecznie popularne.” Wystąpienie okolicznościowe z okazji 10 – lecia samorządu województw przedstawił następnie Pan Marszałek Zygmunt Cholewiński. W czasie konferencji przewodniczący Zarządu PSST Pan Marszałek wręczył statuetki tegorocznej Podkarpackiej Nagrody Samorządowej dla najlepszego wójta, burmistrza, prezydenta i starosty w województwie podkarpackim. Laureatami IX edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej- zostali w tym roku m.in.: Burmistrza Brzozowa - Pan Józef Rzepka, Wójt Gminy Jasło – Pan Stanisław Pankiewicz, Starosta Lubaczowski – Pan Józef Michalik oraz Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc. Marszałek wręczył także wyróżnienia VI Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej, które przypadły: „Kurierowi Sokołowskiemu", „Tygodnikowi Sanockiemu", „Kurierowi Lubaczowskiemu" i „Kwartalnikowi - Gazeta Gminy Bokowisko". Przyznano także nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla „Najzdolniejszej młodzieży z Podkarpacia” (po jednej osobie z każdego powiatu w naszym województwie). Z powiatu strzyżowskiego wyróżnienie otrzymała Anna Oślizło – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu. Uczennica ta została wybrana przez Konwent Samorządowy Powiatu Strzyżowskiego spośród sześciu osób nominowanych. Ania Oślizło osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, a jej średnia ocen roku szkolnym 2007/2008 wyniosła 6,0. Jest laureatką dwóch konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego: humanistycznego i języka niemieckiego oraz finalistką konkursu matematyczno – przyrodniczego, otrzymała również wyróżnienie w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Na zakończenie spotkania odbył się koncert w wykonaniu grupy jazzowej z Brzozowa. Uczestnicy Dnia Samorządu Terytorialnego wzięli też udział w III Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej „EKOGALA” 2009 w Rzeszowie, których współorganizatorem był Pan Marian Wójtowicz – mieszkaniec naszego powiatu, a jednocześnie Prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy. Warto przypomnieć, że Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 2008 roku dla upamiętnienia daty przeprowadzenia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do Rad Gmin i Miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku a jego celem jest podkreślenie wielkiej roli samorządów w naszym życiu publicznym i ich osiągnięć w realizacji zadań publicznych. [Na podstawie inf. Pani Elżbiety Midury – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0