Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: W przyszłym roku rusza przebudowa drogi w Pstrągowej
Data publikacji: 2009-11-06
30 września 2009 r. Powiat Strzyżowski złożył w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie projekt, dotyczący „Przebudowy Drogi Powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów” w ramach II etapu „Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2008-2011”. Projekt, który jest przewidziany do wykonania w 2010 r. został sklasyfikowany na liście rankingowej na 4 miejscu wśród wszystkich złożonych wniosków. Partnerem projektu jest Gmina Czudec, która w jego realizację wniosła znaczący wkład finansowy. Celem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Program jest realizowany od 31 października 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. Dzięki rządowym środkom, w każdym województwie ma powstać rocznie co najmniej 80 km dróg gminnych i powiatowych. W ramach tego programu w bieżącym roku Powiat Strzyżowski zrealizował pierwszy projekt – „Przebudowę Drogi Powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów”. Projekt przewidujący „Przebudowę Drogi Powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów” przewidziany do realizacji w 2010 r. został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Wojewódzką i znajduje się na 4 pozycji na liście rankingowej, spośród 14 zadań wybranych w województwie podkarpackim do realizacji w 2010 r. Pozostałe 36 złożonych projektów znajduje się na rezerwowej liście rankingowej. W dokonanej ocenie formalno - merytorycznej średnia ocen strzyżowskiego projektu wyniosła 25.8 punktów. Najwyżej punktowano projekty stawiające na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Komisja zwracała uwagę na takie elementy jak: chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome. Partnerem samorządu powiatowego w projektowanym przedsięwzięciu jest Gmina Czudec. W ramach projektu planowana jest m.in. modernizacja zatok autobusowych, wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej o długości 6680 m oraz wybudowanie chodnika na długości 1000 m. Ponadto przewidziano wykonanie barier energochłonnych, wygrodzenia łańcuchowego w miejscach niebezpiecznych, a także wyremontowanie przepustów, odmulenie rowów, przebudowę zjazdów gospodarczych i utwardzenie poboczy. Realizację zadania zaplanowano na okres maj – wrzesień 2010 r. [Na podst. inf. od p. dyr. K. Piękosia i strony www.uw.rzeszow.pl – oprac. W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0