Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1537413
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4139
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5185
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 18178
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9398
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7604
WŁADZE POWIATU Starosta 7904
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 5063
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 475
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 512
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 506
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 515
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 660
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 523
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 563
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 644
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1447
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 699
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 747
STAROSTWO Wydziały 9825
STAROSTWO Regulamin 4956
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4850
PRAWO LOKALNE Uchwały 13116
PRAWO LOKALNE Protokoły 6876
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4665
PRAWO LOKALNE Budżet 6650
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 854
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8300
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11262
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1908
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 307
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3531
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2492
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2355
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3475
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2527
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 428
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 366
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 388
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 339
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 386
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 535
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 448
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 473
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 445
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 96
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 90
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 121
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 379