Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 4281624
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5682
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 7060
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 21415
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 13323
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 10295
WŁADZE POWIATU Starosta 10412
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 7118
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 2401
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 3143
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2830
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2618
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2534
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 2030
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 2472
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 566
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 3311
STAROSTWO Wydziały 12948
STAROSTWO Regulamin 8530
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 612
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 7357
PRAWO LOKALNE Uchwały 19515
PRAWO LOKALNE Protokoły 9618
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6592
PRAWO LOKALNE Budżet 9267
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 3023
PRAWO LOKALNE Programy 1331
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 10923
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 13449
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 3490
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1626
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 606
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 5505
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 4056
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 4106
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 5171
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 4282
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 2031
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1484
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1678
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1525
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1695
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 1944
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1822
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1816
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1802
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 1334
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 1318
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2023 288
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 540
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 883
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 1049
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 1131
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1368