Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU Z UDZIAŁEM NOWYCH DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Data publikacji: 2008-09-10
W dn. 03.09. 2008 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym Starosta Robert Godek wręczył listy gratulacyjne powołanym z początkiem nowego roku szkolnego dyrektorom jednostek oświatowych: pani mgr Krystynie Barć – Dudek - dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie, pani mgr Marcie Proksie - dyrektorowi Zespołu Szkół w Czudcu i panu mgr Zbigniewowi Hołówko - dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzyżowie. Głównym tematem posiedzenia były plany i zamierzenia nowych dyrektorów w wypełnianiu powierzonych zadań. Dyskutowano także nad obecną sytuacja szkolnictwa w naszym powiecie. Na początku posiedzenia Starosta Robert Godek podziękował dyrektorom za podjęcie wyzwania, jakim jest funkcja dyrektora, życząc im owocnej współpracy z samorządem i skutecznej realizacji zamierzeń. Swoje podziękowania skierował także do komisji konkursowej, której przewodniczył pan mgr Jan Stodolak i pani Marii Koś – kierownika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym. Następnie głos zabrali dyrektorzy, którzy przedstawili swoje plany działań na zajmowanych stanowiskach. . Pani mgr Krystyna Barć – Dudek.- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie mówiła o konieczności otwarcia się Poradni na środowisko szkolne, poprzez m.in. organizowane punkty konsultacyjne i doradztwa zawodowego dla młodzieży. Ponadto chciałaby, aby jej placówka skierowała swoją pomoc nie tylko do młodzieży z problemami wychowawczymi, ale także do wybitnie zdolnych uczniów, z którymi prowadzono by różnego rodzaju zajęcia grupowe.. Istotnym punktem działalności Poradni będzie realizacja projektu Dogonić Sukces, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci mających problemy z nauką. Jako następna głos zabrała Pani Marta Proksa pełniąca obowiązki Dyrektora w czudeckim Zespole Szkół. Jako priorytety w swojej pracy pani Dyrektor wskazała rozwój kształcenia zawodowego, nacisk na promocję szkoły, a także tworzenie projektów w celu pozyskiwania jak największych środków finansowych z Unii Europejskiej. Jako ostatni, swoje plany przedstawił pan Dyrektor Zbigniew Hołówko. Nowy Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie jako jedno z najważniejszych zadań wskazał wydzielenie Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół, tak by było ono odrębną jednostką oświatową. Planuje także współpracę z kadrą akademickiej, która prowadziłaby dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów. Nowy Dyrektor chce również udoskonalenia systemu praktyk szkolnych, tak by w pełni spełniały one swoją rolę. Po wystąpieniach Dyrektorów, Starosta Robert Godek rozpoczął dyskusję na temat sytuacji szkolnictwa w powiecie i oczekiwań samorządu w stosunku do nowych Dyrektorów. Starosta mówił m.in. o konieczności dostosowania oferty kształcenia szkół do aktualnych oczekiwań młodzieży i ich rodziców. Za niezbędne uznał położenie nacisku w pracy placówek na jak najwyższy poziom nauczania, w tym udział młodzieży w olimpiadach przedmiotowych oraz rozwój szkolnictwa zawodowego. W podobnym duchu wypowiedział się także Pan Wicestarosta Jan Stodolak nadzorujący z ramienia Zarządu Powiatu sprawy oświaty.. Na zakończenie tej części posiedzenia Zarządu Starosta wręczył nowym dyrektorom Strategię Rozwoju Powiatu na lata 2002 – 2010, życząc by ich działalność przyczyniła się do rozwoju naszego terenu. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-09-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0