Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: WRĘCZENIE MEDALI “ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”
Data publikacji: 2009-01-05
17 grudnia br. w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. W uroczystości organizowanej przez Starostwo Powiatowe uczestniczyli: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie – płk. dyplomowany Witold Przybyła, Komendant WKU Jasło – ppłk Kazimierz Chorążak, Z-ca komendanta mjr Andrzej Nykiel, Wicestarosta Strzyżowski – Pan Jan Stodolak, Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego – Pan Jacek Boho, Burmistrz Miasta Strzyżowa – Pan Marek Śliwiński, Wójtowie Gmin a także wyróżnieni medalem rodzice, których synowie wzorowo pełnili służbę wojskową. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem uczestników przez Wicestarostę Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka, następnie Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle – Pan Andrzej Nykiel odczytał Decyzje Ministra Obrony narodowej o nadaniu złotego i srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. W dalszej części odczytano nazwiska uhonorowanych odznaczeniami rodziców – na terenie powiatu strzyżowskiego w tym roku wyróżniono w ten sposób 25 osób. Złotym medalem uhonorowano rodzinę Państwa Jaworskich z Cieszyny, której pięciu synów wzorowo pełniło służbę wojskową, srebrnymi medalami wyróżniono 24 osoby. Wręczenia medali dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie pułkownik dyplomowany – Pan Witold Przybyła. Wyróżnionym wręczono także dyplomy, a gratulacje w imieniu wszystkich zebranych złożyli: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - Pan Witold Przybyła oraz Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski. Uroczystość uświetnił występ przedstawicieli Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, którzy zaprezentowali krótki repertuar recytatorsko-muzyczny z elementami patriotyczno-wojskowymi. Na zakończenie spotkania Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski podziękował wszystkim za przybycie i udział w uroczystości. Lista odznaczonych osób: Gmina Frysztak: Tadeusz Jaworski zam. Cieszyna, Gmina Strzyżów: Maria i Kazimierz Czaja, zam. Wysoka Strzyżowska, Maria i Kazimierz Malita, zam. Tropie, Zofia i Marian Szypuła, zam. Godowa, Gmina Czudec: Tadeusz Grzyb, zam. Czudec, Janina i Stanisław Hołyst, zam. Pstrągowa, Zofia i Józef Moskwa, zam. Zaborów, Maria i Jan Oliwa, zam. Zaborów, Lucyna i Lesław Rozborski, zam. Czudec, Gmina Niebylec: Kazimiera Kiernoz, zam. Baryczka, Zofia i Stanisław Sołtys, zam. Niebylec, Gmina Wiśniowa: Danuta i Eugeniusz Kolek, zam. Wiśniowa, Krystyna i Włodzimierz Płatek, zam. Wiśniowa, Teresa i Bogdan Ziarnik, zam. Wiśniowa [ Inf.wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-05

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0