Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Jubileusz 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej
Data publikacji: 2009-10-27
10 października br. w Ośrodku Kultury w Czudcu odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Czudcu. Na zaproszenie Przewodniczącej Towarzystwa – Pani Marii Bałchan w spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Strzyżowski – Pan Jan Stodolak, Ks. proboszcz Parafii Czudec – Antoni Kocoł, księża wikarzy tejże Parafii oraz Wójt Gminy Czudec – Pan Stanisław Gierlak z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Stanisławem Stecem, będący również członkami Towarzystwa. Podczas spotkania Redaktor Naczelna Kwartalnika Czudeckiego – Pani Anna Oliwińska-Wacko przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Kwartalnik Czudecki jako źródło wiedzy o regionie”, a zgromadzeni uczestnicy spotkania z rąk Pani Przewodniczącej otrzymali znaczki Towarzystwa, wykonane specjalnie na tę uroczystość. Uroczystość Jubileuszu 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej rozpoczęła się Mszą św., odprawioną przez proboszcza czudeckiej Parafii, po której uczestnicy udali się do Ośrodka Kultury na dalszą część programu, gdzie zaproszonych gości i członków Towarzystwa powitała Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej Pani Maria Bałchan. Następnie z prelekcją pt „Biała Dama i rycerze czudeckiego zamku” wystąpił Antoni Lubelczyk z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Po tym referacie głos zabrał Pan Stanisław Styś –pasjonat historii, mieszkaniec Czudca, który w swoim wystąpieniu przedstawił zgromadzonym uczestnikom spotkania swoją pasję i zamiłowanie do wszystkiego co związane jest z ziemią czudecką. Wynikiem pasji i zainteresowań Pana Stysia są wydawnictwa TPZCz: „Herbarz rodów czudeckich” oraz „Herby i pieczęcie ziemi czudeckiej” będące dokumentacją bogatej historii Czudca i całej gminy. W dalszej części spotkania Redaktor Naczelna Kwartalnika Czudeckiego Pani Anna Oliwińska – Wacko przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Kwartalnik Czudecki jako źródła wiedzy o regionie”. W przedstawionej prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jak wyglądały poszczególne numery „Kwartalnika”, wydawanego w ciągu minionych 10 lat. Uczestnicy uroczystości otrzymali następnie z rąk Pani Przewodniczącej Towarzystwa znaczki Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej, które wykonany zostały specjalnie na tę okazję, po czym goście wręczyli wiązanki kwiatów i listy gratulacyjne dla Zarządu i członków stowarzyszenia. [na podst. inf. p. Marii Bałchan i Lucyny Janaś – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0