Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: III Patriotyczne Spotkanie Chóralne w Dobrzechowie
Data publikacji: 2009-11-19
W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2009 r. w Dobrzechowie w Kościele Św. Stanisława Biskupa odbyły się III Patriotyczne Spotkania Chóralne. Występy ośmiu chórów poprzedziła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem miłośnika muzyki kościelnej proboszcza parafii w Gogołowie ks. dziekana Emila Midury. W spotkaniach uczestniczyło tym razem 8 zespołów ze wszystkich gmin powiatu strzyżowskiego. Dyrektorem artystycznym przeglądu po raz trzeci był Pan Andrzej Szypuła. III Patriotyczne Spotkanie Chóralne rozpoczął Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, który powitał wszystkich obecnych oraz podziękował Ks. Maciejowi Figurze – proboszczowi dobrzechowskiej parafii za gościnę. „Pieśni patriotyczne w interpretacji chórów brzmią szczególnie pięknie” – powiedział Pan Starosta. Jako pierwszy wystąpił męski Chór „Echo” z Wiśniowej, który śpiewa już 37 lat. Na czele z dyrygentem Panem Stanisławem Świeradem zaprezentował pieśni: „Hej strzelcy w las” oraz „Piosenka żołnierska”. Następnie Chór „Cantamus” z Pstrągowej pod dyrekcją Pawła Łąckiego zaśpiewał „Ojczyzno ma” oraz „Dzisiaj Pozdrawiamy Maryjo Cię”. „O Panie któryś jest na niebie” oraz „Moja Ojczyzno” to kolejne pieśni wykonane przez Chór „Harfa” z Niewodnej. Pan Andrzej Szypuła przypomniał historię chóru, który w 1941 r. założył Bronisław Banaś. Dzisiejszy, reaktywowany chór, który prowadzi Pan Tomasz Irzyk działa 5 lat. Jak zapowiedział Pan Dyrygent chór Harfa wykonane utwory dedykuje wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę nie tylko mieczem, ale i słowem prawdy oraz wartościami chrześcijańskimi. Jako kolejny wystąpił Chór „Sanctus” z Gogołowa. Jedną z wykonanych przez ten zespół pieśni była kompozycja „Warczą karabiny” – ułożona w I brygadzie w lutym 1915 r., zawierająca piękne słowa: „To Piłsudski wyszedł w pole, a z nim chłopcy nasze Wodzu nasz, ty, wodzu, przewódź świętej sprawie”. Chór „Benedictus” z Czudca uświetnia wiele uroczystości w pięknym czudeckim sanktuarium. W Dobrzechowie pod batutą Szymona Steca chór, którego korzenie sięgają 1952 r. zaprezentował m.in. „Rotę”. Inne brzmienie, bo w stylu ludowym zaprezentował zespół śpiewaczy Malina z Niebylca, na czele z Panem Wiktorem Bochenkiem – Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Jak zapowiedział dyrektor przeglądu Pan Andrzej Szypuła - wspaniałym muzykiem i twórcą wielu przedsięwzięć artystycznych. Grupa w strojach ludowych wykonała tradycyjne pieśni: „O nieznanym żołnierzu” i „Do Matki Bożej”. W następnej kolejności wystąpił chór „Sokół” z Frysztaka z Panią dyrygent Magdaleną Wiśniowską. Chór, który istnieje od 20 lat zaśpiewał „Bogurodzico-Dziewico” oraz „O Panie któryś jest na niebie”. Aplauz zgromadzonej publiczności wzbudziła informacja o zdobytych ostatnio przez chór nagrodach i wyróżnieniach. Jako ostatni wystąpił chór „Magnificat” z Dobrzechowa, który działa od 80 lat – od 30 pod dyrekcją Pana Andrzeja Banka – dobrzechowskiego organisty, prezentując „Modlitwę błagalną o pokój” oraz „Bogurodzico-Dziewico”. Na zakończenie wszystkie chóry zaśpiewały wspólnie. Wykonano m.in. pieśń „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie”. Solo zaśpiewała Pani Maria Mańko – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Babicy. „Jesteście ambasadorami pieśni polskiej. Daliście dowód umiłowanie tego, co robicie” – powiedział na zakończenie przeglądu Pan Andrzej Szypuła. Podziękował również za sprawowanie pieczy nad tym wydarzeniem Panu Staroście Strzyżowskiemu – Robertowi Godkowi oraz Panu Wicestaroście – Janowi Stodolakowi. Dziękował również Ks. Maciej Figura – proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa w Dobrzechowie, który zaprosił chóry na podobne spotkanie w przyszłym roku. [Inf. własna W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-19

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0