Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Szpital Powiatowy w Strzyżowie w Podkarpackim Systemie Informacji Medycznej
Data publikacji: 2009-11-23
Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wstępnego wyboru nowych przedsięwzięć do indykatywnej listy projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie III osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne. Wśród wytypowanych wniosków znalazł się również projekt złożony przez ZOZ w Strzyżowie pn. „Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”. Termin realizacji zadania przewidziany jest na lata 2009 – 2011. W ramach projektu „Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” powstanie sieć informatyczna, która połączy ze sobą m.in. administrację, gabinety lekarskie oraz pracownie diagnostyczne znajdujące się w Strzyżowie w budynkach: Szpitala, Przychodni Powiatowej oraz Administracji ZOZ. W ramach spójnego systemu informacji medycznej będą gromadzone, analizowane i udostępniane zasoby cyfrowe z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. Pozwoli to na ujednolicenie standardów służby zdrowia, zapewnienie spójności systemów informatycznych w zakresie danych medycznych obywateli oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do sprawniejszego i efektywniejszego działania jednostek. System umożliwi m.in. umawianie się na wizyty on-line, kontrolowanie kolejki do lekarza czy na zabieg. Pacjenci będą również powiadamiani o zmianie terminu wizyty. Lekarze nie będą wypisywali tradycyjnego skierowania m.in. na badanie analityczne, USG czy zdjęcia RTG. Zlecenia wyślą pocztą elektroniczną i w tej samej postaci otrzymają zdjęcia czy wyniki badań. Informacje o przyjmowanych przez pacjenta lekach, badaniach i wykonanych zabiegach będą odczytywać z komputera. W systemie informatycznym będzie również rejestrowana liczba podanych leków a także wszystkie informacje o pacjencie, które będą przechowywane i odpowiednio zabezpieczane na serwerach. Środki na realizację projektu pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś pozostałą kwotę jako wkład własny wniesie Powiat Strzyżowski. Projekt o nazwie „Podkarpacki System Informacji Medycznej” ma w założeniu gromadzić i analizować dane ośmiu szpitali wojewódzkich, jednego miejskiego, 19 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie. Jego zasadniczym celem jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania drogą elektroniczną z usług medycznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami medycznymi i z jednostkami samorządu terytorialnego, które w swoim budżecie zabezpieczyły środki na budowę PSIM. [Na podstawie inf. p. T. Gomółki – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2