Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3704063
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5547
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 6655
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 21196
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 12829
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 9887
WŁADZE POWIATU Starosta 10088
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 6902
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 2104
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2890
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2612
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2324
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2378
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1856
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 2132
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 137
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 3174
STAROSTWO Wydziały 12510
STAROSTWO Regulamin 8148
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 340
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 7011
PRAWO LOKALNE Uchwały 18999
PRAWO LOKALNE Protokoły 9175
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6192
PRAWO LOKALNE Budżet 8841
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 2870
PRAWO LOKALNE Programy 1105
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 10467
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 13076
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 3140
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1402
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 435
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 5129
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 3712
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 3622
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 4795
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 3803
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 1706
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1334
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1405
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1352
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1382
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 1730
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1603
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1548
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1577
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 1006
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 1038
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2023 53
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 342
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 602
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 833
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 889
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1165