Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2021

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2021
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXXVI/269/2021 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2022-2038 2022-01-04
Uchwała Nr XXXVI/268/2021 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na 2022 rok 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/267/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Frysztak 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/266/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Wiśniowa pomocy finansowej 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/265/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pomocy finansowej 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/264/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Niebylec pomocy finansowej 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/263/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Frysztak pomocy finansowej 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/262/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Czudec pomocy finansowej 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/261/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/260/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/259/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2022 rok 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/258/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2022 rok 2022-01-04
UCHWAŁA NR XXXVI/257/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe. 2022-01-04
UCHWAŁA NR XXXVI/256/2021 RADY POWIATU W STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2022-01-04
UCHWAŁA Nr XXXVI/255/2021 RADY POWIATU W STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych 2022-01-04
UCHWAŁA NR XXXV/254/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2022 rok 2021-12-02
UCHWAŁA NR XXXV/253/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2022 rok 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/252/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/251/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego 2021-12-02
UCHWAŁA NR XXXV/250/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnos 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/249/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/248/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/239/2021 z dnia 27 października 2021 roku w spawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z podjęciem zadań inwestycyjnych w zakresie przek 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/247/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2021 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/246/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego n 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/245/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-12-02
UCHWAŁA NR XXXV/244/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłat na 2022 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wydan 2021-12-02
UCHWAŁA NR XXXV/243/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-12-02
UCHWAŁA Nr XXXV/242/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2021-12-02
UCHWAŁA NR XXXIV/241/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2022 rok 2021-11-03
UCHWAŁA Nr XXXIV/240/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości 2021-11-03
UCHWAŁA Nr XXXIV/239/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z podjęciem zadań inwestycyjnych w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2021 oraz uchylenia Uchwały 2021-11-03
UCHWAŁA Nr XXXIV/238/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskie 2021-11-03
UCHWAŁA Nr XXXIV/237/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-11-03
UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-08
UCHWAŁA Nr XXXIII/235/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzechów 2021-10-08
UCHWAŁA Nr XXXIII/234/2021 RADY POWIATU STRZYZOWSKEIGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pomocy finansowej 2021-10-08
UCHWAŁA Nr XXXIII/233/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKEIGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł 2021-10-08
UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-08
UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/223/2021 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-10-08
UCHWAŁA NR XXXIII/230/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej mło 2021-10-08
UCHWAŁA NR XXXII/229/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymania i cofania stypendiów sportowych, 2021-09-02
UCHWAŁA Nr XXXII/228/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-09-02
UCHWAŁA Nr XXXII/227/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/2022 2021-09-02
UCHWAŁA Nr XXXII/226/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2021 2021-09-02
UCHWAŁA Nr XXXII/225/2021 RADY POWIATU STRYŻOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2021 r. 2021-09-02
UCHWAŁA Nr XXXII/224/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego n 2021-09-02
UCHWAŁA Nr XXXII/223/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-09-02
UCHWAŁA Nr XXXI/222/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2020 rok 2021-06-29
UCHWAŁA Nr XXXI/221/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok 2021-06-29
UCHWAŁA Nr XXXI/220/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego wotum zaufania 2021-06-29
UCHWAŁA Nr XXXI/219/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2021-06-29
UCHWAŁA Nr XXXI/218/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 2021-06-29
UCHWAŁA Nr XXXI/217/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2020 rok 2021-06-29
UCHWAŁA Nr XXX/216/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 2021-05-31
UCHWAŁA Nr XXX/215/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020 r. Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. - 2021-05-31
UCHWAŁA Nr XXX/214/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-05-31
UCHWAŁA Nr XXX/213/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia 2021-05-31
UCHWAŁA Nr XXX/212/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia 2021-05-31
UCHWAŁA Nr XXIX/211/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2021-05-04
UCHWAŁA Nr XXIX/210/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-05-04
UCHWAŁA Nr XXVIII/209/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-04-02
UCHWAŁA Nr XXXVIII/208/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2021-04-02
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2021 RARY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 2021-04-02
UCHWAŁA Nr XXVIII/206/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na 2021-04-02
UCHWAŁA Nr XXVIII/205/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-04-02
UCHWAŁA Nr XXVII/204/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-02-25
UCHWAŁA Nr XXVII/203/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKEIGO z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ni 2021-02-25
UCHWAŁA Nr XXVI/202/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 2021-02-03
UCHWAŁA Nr XXVI/201/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. 2021-02-03
UCHWAŁA Nr XXVI/200/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKOIEGO z dnia 27 styczeń 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na 2021-02-03
UCHWAŁA Nr XXVI/199/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-02-03
UCHWAŁA Nr XXVI/198/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działaln 2021-02-03
CHWAŁA Nr XXVI/197/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2021-02-03