Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina Niebylec

Drukuj
Gmina Niebylec
Nazwa pozycji Data
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, Linia radiowa RBS Gwoźnica, zlokalizowanej w miejscowości Gwoźnica Górna, nr ewid. dz. 733/6 2024-06-13
Zmiana danych w zakresie danych adresowych instalacji STY4420A zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3885/2 w miejscowości Jawornik. 2024-01-22
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 58528 (20528N!) KRZ_NIEBYLEC_JAWORNIK zlokalizowanej na dz. nr ewid. 334 Jawornik. 2023-11-23
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5825 LUTCZA (20151_KRZ_NIEBYLEC_LUTCZA) zlokalizowanej w miejscowości LUTCZA, dz. ew. 1167/2. 2023-10-17
BT 24032 Jawornik dz. nr 3341 - aktualizacja zgłoszenia 2023-10-17
STY 4420A Jawornik, dz. nr ewid. 3885- aktualizacja zgłoszenia 2023-08-04
STY 7005A Połomia, dz. nr ewid. 102 - aktualizacja zgłoszenia 2023-08-04
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 59154 (20154N!) KRZ_LUTCZA_PIEKLO zlokalizowanej w miejscowości Lutcza, nr ewid. dz. 6348 2023-05-09
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 58164 (20164!) KRZ_NIEBYLEC_BARYCZKA zlokalizowanej w miejscowości Baryczka nr ewid. 643 2023-02-14
STY4420 A JAWORNIK, działka nr ewid. 3885, gm. Niebylec- zgłoszenie zmiany w zakresie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2022-08-08
RZE7001 B BARYCZKA, działka nr ewid. 643, gm. Niebylec- zgłoszenie zmiany w zakresie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2022-08-08
Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5739 (20148!) BABICA (KRZ_NIEBYLEC_BABICA) zlokalizowanej w miejscowości Połomia nr ewid. dz. 102, gm. Niebylec, pow. strzyżowski. 2022-05-20
BT24032 _Niebylec, działka nr ewid. 3341, obręb Jawornik, gmina Niebylec ? aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2021-08-18
STY7005 A, działka nr ewid 102 Połomia, gm.Niebylec -ZMIANA 2021-03-23
STY4420 A, działka nr ewid 3885 Jawornik, gm.Niebylec -ZMIANA 2021-03-23
20142_KRZ_NIEBYLEC_BARYCZKA, działka nr ewid. 643 obr. Baryczka , gm. Niebylec- INFORMACJA 2020-07-24
20154_KRZ_LUTCZA_PIEKLO, działka nr ewid. 6348 obr. Lutcza, gm. Niebylec- INFORMACJA 2020-07-24