Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Drukuj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe
w Strzyżowie

 

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie informuje, że na stronie http://www.strzyzowski.pl/bip/  w zakładce ?Nabór na wolne stanowiska? publikowane są ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny i odbywa się w drodze ogłoszenia w BIP i na tablicy informacyjnej Urzędu.

W związku z powyższym, Starostwo nie gromadzi podań, CV i innych dokumentów w przypadku, gdy nie jest prowadzony proces rekrutacyjny. Wszystkie wpływające do Starostwa CV, podania w formie papierowej lub przesłane pocztą elektroniczną poza ogłoszeniami o naborze na wolne stanowisko urzędnicze będą niszczone, zaś przesłane pocztą elektroniczną zostaną usunięte.

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 120.50.2021 Starosty Strzyżowskiego z dnia 26.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2021-05-26
Zarządzenie Nr 120.89.2020 Starosty Strzyżowskiego z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2020-12-09
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów 2020-11-17
Zarządzenie Nr 120.71.2020 Starosty Strzyżowskiego z dnia 24.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2020-09-24
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. 2020-06-23
Uchwała Zarządu Powiatu Strzyżowskiego w sprawie ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Babicy oraz powołania komisji konkursowej. 2020-05-07
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZST w Strzyżowie 2019-05-13
Zarządzenie Nr 120.98.2018 Starosty Strzyżowskiego z dnia 07.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Wydziale Budżetowo-Finansowym w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2018-12-07
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W STRZYŻOWIE 2018-10-29
Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-09-14
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2018-07-30
Zarządzenie Nr 120.46.2018 Starosty Strzyżowskiego z dnia 11.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2018-07-11
Zarządzenie Nr 120.43.2018 Starosty Strzyżowskiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2018-06-29
UCHWALA NR 135/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie 2018-06-18
UCHWALA NR 132/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół: 1) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE, UL. MICKIEWICZA 11, 2) ZESPOŁU SZKÓŁ W CZUDCU, UL 2018-06-18
Zarządzenie Nr 120.6.2018 Starosty Strzyżowskiego z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2018-01-23
Zarządzenie Nr 120.72.2017 Starosty Strzyżowskiego z dnia 04.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 2017-10-04
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM W STRZYŻOWIE 2017-08-10
Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. 2017-06-14
Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie 2017-04-27
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH - BIURO RADY POWIATU W STAROSTWIE POWIATOWYM W STRZYŻOWIE 2017-01-12
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDŻETOWO FINANSOWYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W STRZYŻOWIE 2016-11-03
Uchwała Nr 214/2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10. 2016-10-27
Konkurs na Dyrektora ZOZ w Strzyżowie 2016-09-16
STAROSTA STRZYŻOWSKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WIŚNIOWEJ 2015-06-23
UCHWALA NR 89/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie 2015-04-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 49

  • Ilość pobrań: 51

  • Ilość pobrań: 45

  • Ilość pobrań: 40

  • Ilość pobrań: 42