Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości przy opracowaniu mapy podziałowej. Zawiadomienie dotyczy działki nr 465/4, 461 i innych poł. w m-ci Glinik Charzewski gm. Strzyżów. 2020-11-27
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości przy opracowaniu mapy podziałowej. Zawiadomienie dotyczy działki nr 256, 259 i innych poł. w m-ci Grodzisko gm. Strzyżów. 2020-11-26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości przy opracowaniu mapy podziałowej. Zawiadomienie dotyczy działki nr 276 i innych poł. w m-ci Gbiska gm. Strzyżów. 2020-11-26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości przy opracowaniu mapy podziałowej, Zawiadomienie dotyczy działki nr 850/1 i innych poł. w m-ci Wyżne gm. Czudec. 2020-11-26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości przy opracowaniu mapy do projektu. Zawiadomienie dotyczy działki nr 1436 i innych poł. w m-ci Przedmieście Czudeckie gm. Czudec. 2020-11-23
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości przy opracowaniu mapy podziałowej. Zawiadomienie dotyczy działki nr 692 i innych poł. w m-ci Zaborów gm. Czudec. 2020-11-13
Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy 2020-01-07
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2019. 2019-12-04
Informacja dot. - Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2019-11-28
Obwieszczenie Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie w Rzeszowie dotyczy wydania decyzji znak: RZ.RUZ.424.59.2019.JP z dn. 12.11.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.213.2019.MC z dnia 23.08.2 2019-11-19
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 7

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1