Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwolenia na termiczne przekształcanie odpadów w instalacji eksploatowanej przez SFM Sp. z o.o. w Strzyżowie (spalarnia odpadów wyposażona w kocioł typu ZGH-3000 o znamionowej mocy cieplnej 2,8 MW). 2019-11-07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałow. Zawiadomienie dotyczy działki nr 1432/2 poł. w m-ci Konieczkowa gm. Niebylec. 2019-11-04
Uchwała Nr 288/2019 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30.10.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonych do użyczenia 2019-11-04
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 301 poł. w m-ci Glinik Charzewski gm. Strzyżów. 2019-11-04
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0