Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2023 2023-12-04
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. obudowy otworu studziennego S-2 wraz z zamontowaniem urządzeń do poboru wody, zl 2023-12-04
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej ze studni S-2 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 113 2023-12-04
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 930 i 863 i inne poł. w m-ci Grodzisko gm. Strzyżów. 2023-12-04
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 144, 146, 166 i inne poł. w m-ci Bonarówka gm. Strzyżów. 2023-11-30
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 2372/1, 2386 i inne poł. w m-ci Wysoka Strzyżowska gm. Strzyżów. 2023-11-28
Uchwała Nr 267/2023 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargo 2023-11-23
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w miejscowości Strzyżów obr. 3, oznaczonej jako działka nr 351/9 2023-11-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2023-04-21
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego w roku 2024 2022-12-30
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2022 2022-12-02
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Rzeszowie o wydaniu decyzji z dnia 27.07.2022 r., znak RZ.RUZ.4210.66.2022.TW udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla zamierzenia budowlanego 2022-08-01
Zmiana ogłoszenia o organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego na 2023 r. 2022-06-07
Informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa ? Wiśniowa w km 5 + 674 w miejscowości Pstrągówka w ramach zadania pn.: 2022-02-15
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-12-31
Zmiana Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-29
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-18
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 328 i innych poł. w m-ci Cieszyna gm. Frysztak. 2021-10-08
Informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na części dz. nr ewid. 34/1 w m. Glinik Dolny, gm. Frysztak 2021-06-14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie udzielenia dla PGE Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Gwoźnica przewodu elektro 2021-06-09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji: Przebudowa drogi wojewód 2021-06-09
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2020 2020-12-10
Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy 2020-01-07
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2019. 2019-12-04
Informacja dot. - Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2019-11-28
Obwieszczenie Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie w Rzeszowie dotyczy wydania decyzji znak: RZ.RUZ.424.59.2019.JP z dn. 12.11.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.213.2019.MC z dnia 23.08.2 2019-11-19
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 22

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1