Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 9 i innych poł. w m-ci Gogołów gm. Frysztak. 2022-05-23
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 608 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów 2022-05-20
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 765/2 i innych poł. w m-ci Babica gm. Czudec. 2022-05-18
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 3293/2 i innych poł. w m-ci Pstrągowa gm. Czudec. 2022-05-18
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 558 i innych poł. w m-ci Przedmieście Czudeckie i Pstrągowa gm. Czudec. 2022-05-17
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 3643/5 i innych poł. w m-ci Jawornik gm. Niebylec. 2022-05-16
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 882 i innych poł. w m-ci Przedmieście Czudeckie gm. Czudec. 2022-05-16
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 1591 i innych poł. w m-ci Nowa Wieś gm. Czudec. 2022-05-16
Informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa ? Wiśniowa w km 5 + 674 w miejscowości Pstrągówka w ramach zadania pn.: 2022-02-15
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-12-31
Zmiana Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-29
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-18
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 328 i innych poł. w m-ci Cieszyna gm. Frysztak. 2021-10-08
Informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na części dz. nr ewid. 34/1 w m. Glinik Dolny, gm. Frysztak 2021-06-14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie udzielenia dla PGE Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Gwoźnica przewodu elektro 2021-06-09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji: Przebudowa drogi wojewód 2021-06-09
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2020 2020-12-10
Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy 2020-01-07
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2019. 2019-12-04
Informacja dot. - Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2019-11-28
Obwieszczenie Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie w Rzeszowie dotyczy wydania decyzji znak: RZ.RUZ.424.59.2019.JP z dn. 12.11.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.213.2019.MC z dnia 23.08.2 2019-11-19
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 16

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1