Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STAROSTWO

Drukuj
 

Nazwa

Starostwo Powiatowe Strzyżów

Typ

Powiat ziemski

Kod pocztowy

38-100

Miejscowość

Strzyżów

Ulica

Przecławczyka

Numer domu

15

Telefon

(0-17) 2765000

Fax

(0-17) 2765000 w. 13

E-mail

sekretariat@strzyzowski.pl

WWW

www.strzyzowski.pl

Godziny otwarcia

 

poniedziałek

8:00 -- 16:00

od wtorku do piątku

7:30 -- 15:30


NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA WPŁAT NALEŻNYCH STAROSTWU POWIATOWEMU
W STRZYŻOWIE

 

Tytuł wpłaty

Numer rachunku bankowego

OPŁATY KOMUNIKACYJNE, m.in.:

- opłata za rejestrację pojazdów

- opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami

- opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów

- opłata za usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym

98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

POZOSTAŁE DOCHODY STAROSTWA POWIATOWEGO, m.in.:

- opłata za udostępnianie informacji o środowisku, wydanie karty wędkarskiej, rejestrację sprzętu pływającego

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

OPŁATY GEODEZYJNE, m.in.:

- opłata za wydanie wypisu z operatu ewidencyjnego

- opłata za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

- opłata za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

71 1130 1105 0005 2487 1320 0004

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA, m.in.:

- opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę gruntów Skarbu Państwa

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
w prawo własności

17 1130 1105 0005 2487 1320 0006

Kara pieniężna za niedotrzymanie ustawowego terminu za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu

44 1130 1105 0005 2487 1320 0005

Wadia, zabezpieczenia i depozyty

28 1130 1105 0005 2487 1320 0002

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY SKARBOWEJ

Rachunek Urzędu Miejskiego w Strzyżowie

82 9168 0004 0000 0390 2000 0010

 


Dział "Starostwo" stanowi podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, którego główną stronę prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji.
W dziale "Starostwo" znajdują się informacje na temat:

  • Wydziałów
  • Regulamin organizacyjny