Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAWIADOMIENIA O TERMINACH SESJI RADY POWIATU

Grupa: ZAWIADOMIENIA O TERMINACH SESJI RADY POWIATU
Nazwa pozycji: ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że dnia 28 kwietnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 1300 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018 ? 2023.
Data publikacji: 2021-04-21
ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że dnia 28 kwietnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 1300 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018 ? 2023. W zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374, z późn. zm.) sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2021-04-21

Załączniki

  • 2021-04-21 | 15:25:18

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 9

  • 2021-04-21 | 15:25:30

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 7