Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Zakończono I etap modernizacji Pałacu Mycielskich w Wiśniowej
Data publikacji: 2007-12-17
7 grudnia br. zakończono I etap inwestycji zrealizowanej w Wiśniowej pod nazwą „Remont zachowawczy polegający na konserwacji elewacji budynku dworu i oficyny w Wiśniowej, konserwacja stolarki okiennej z częściową wymianą zużytych elementów od strony północnej, konserwacji portyku i elementów kamiennych dworu, wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich w budynku dworu – I etap-konserwacja elewacji i wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich w budynku dworu”. Inwestycja ta zrealizowana była ze środków budżetu powiatu oraz dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1, rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. Jej koszt wyniósł 170 781,15 zł, w tym z budżetu powiatu 120 781,15 zł. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” z Rzeszowa. Powiat Strzyżowski przejął cały zespół pałacowo-parkowy w Wiśniowej od Agencji Nieruchomości Rolnych 17 listopada 2005 roku. W skład zespołu wchodzą: budynek pałacu, budynek oficyny, budynki stajenne: obora I, obora II, budynek kaplicy, budynek spichlerz oraz park krajobrazowy (domowy ogród) o łącznej powierzchni 8,19 ha. Przez ostatnie dziesięciolecia obiekty te – wcześniej mienie rodu Mycielskich, a następnie Państwowego Gospodarstwa Rolnego – uległy daleko idącej dewastacji. Obecnie stanowią część dziedzictwa kultury ziemiańskiej naszego regionu o bogatej historii. Jej szczegóły opisała w ciekawy sposób Teresa Szetela w wydanej w latach 90-tych publikacji „Barbizon wiśniowski”. Pierwsze wzmianki o pałacu w Wiśniowej pochodzą z XVII wieku. Budowla ta została uszkodzona w 1772 r. podczas walk konfederatów barskich. W latach 1779 – 1780 przebudowy pałacu podjął się Roch Jabłonowski herbu Grzymała, ówczesny właściciel Wiśniowej. Wygląd pałacu do czasu ostatniego remontu pochodził z drugiej połowy XIX wieku, kiedy to wprowadzono wiele zmian w bryle budynku. Po zniszczeniach w pożarze w 1848 r. przebudowy dokonał w latach 1871 – 1872 nowy właściciel, Franciszek Mycielski. Stąd wywodzi się jeden z najwybitniejszych kompozytorów i pisarzy muzycznych XX wieku Zygmunt Mycielski, który jest także patronem Szkoły Muzycznej w Strzyżowie. W II połowie XIX w i pierwszej połowie XX w dwór Mycielskich spełniał ważną rolę jako ośrodek skupiający elitę intelektualną i artystyczną Małopolski. „Ochrona dziedzictwa narodowego i zachowanie go dla następnych pokoleń to nasz wspólny obowiązek – mówi Robert Godek, Starosta Strzyżowski. Dlatego wolą Zarządu Powiatu jest przywrócenie świetności ośrodka w Wiśniowej. Budżetu Powiatu nie stać jednak na samodzielne sfinansowanie tego zadania, dlatego oczekujemy na wsparcie ze strony instytucji państwowych i funduszy europejskich”. Na razie zakończono I etap zadania, który jest dopiero początkiem koniecznych prac. Efekt I etapu jest jednak pomyślny, co zauważają zarówno mieszkańcy Wiśniowej jak i przejeżdżający pobliską ruchliwą drogą wojewódzką. [Inf. własna, opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-12-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0