Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Staroście Strzyżowskiemu
Data publikacji: 2007-12-24
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Trafia na polskie stoły wigilijne, do szkół, kościołów, szpitali oraz do władz państwowych. 20 grudnia br. przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Staroście Strzyżowskiemu Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło misji brzmiało „Betlejemskie Światło Pokoju. Stawiamy wyzwania – świećmy przykładem”. Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Związek Harcerstwa Polskiego przejął zwyczaj dzielenia się Światłem od skautów austriackich. Akcja ta po raz pierwszy została zorganizowana w 1986 roku, w austriackim Linzu, jako część bożonarodzeniowej akcji charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz innych osób potrzebujących pomocy. Nosiła nazwę "Światło w ciemności" i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli austriaccy skauci roznosząc ogień Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem do różnych instytucji. Od 1991 roku za pośrednictwem polskich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju niesione jest również na Litwę, Białoruś, Ukrainę i do Rosji. Drużyny harcerskie niosą Światło, które podczas Świąt Bożego Narodzenia stało się symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu niemalże całej Europy. Od 1991 roku w Polsce akcję tę prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło od słowackich skautów w Tatrach na przejściu granicznym Łysa Polana. Następnie po mszy odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju - na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, gdzie za ich sprawą przekazywane jest mieszkańcom wsi i miast. [Inf. własna, opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-12-24

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0