Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2008-02-19
9 lutego br. w sali konferencyjnej Domu Kultury „Sokół”, będącym siedzibą Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW) odbyła się uroczysta inauguracja zerowego semestru. Organem prowadzącym Uniwersytet jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej przy wsparciu Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rady Miejskiej, Burmistrza, Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Zespołu Szkół oraz Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie. Uniwersytet powołany został 18 grudnia 2007 roku. Strzyżowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest samorządną, publiczną placówką kształcenia ustawicznego, aktywizującą osoby starsze, działającą w Strzyżowie na podstawie własnego statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego. Propaguje wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyja koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Uniwersytet działa na podstawie własnego statutu i obejmuje ustawicznym kształceniem osoby w starszym wieku, nieczynne zawodowo. Cykl kształcenia wynosi 2 lata (4 semestry) i kończy się otrzymaniem dyplomu. W ramach SUTW będą działać następujące sekcje: kulturoznawstwo, medyczna i profilaktyki zdrowia, społeczno – ekonomiczna, przyrodnicza, pedagogiczno – psychologiczna, informatyczna i inne. Zajęcia edukacyjne będą prowadzone w oparciu o roczne programy w różnych formach. Choć pierwsze spotkanie już się odbyło w dalszym ciągu Uniwersytet prowadzi nabór. Przy zapisach należy okazać dowód osobisty oraz legitymację emeryta lub inny dokument określający status uczestnika. Zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu. Słuchacze otrzymują indeks, w którym potwierdzone jest uczestnictwo w zajęciach (bez egzaminów i ocen). Osoba wstępująca w poczet słuchaczy dokonuje wpłaty wpisowego i składek za zajęcia (wysokość ustalają organy SUTW). SUTW ma na celu oprócz działalności edukacyjnej aktywizować społecznie osoby starsze, propagować aktywny tryb życia, dbać o ich rozwój intelektualny, psychiczny i fizyczny, ułatwić seniorom kontakt z takimi instytucjami jak: służba zdrowia, ośrodki rehabilitacji i kultury oraz umacniać więzi społeczne nestorów. Zainteresowanych seniorów z powiatu strzyżowskiego serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy rozwoju osobowego i aktywności intelektualnej. [Członkowie grupy inicjatywnej SUTW]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-02-19

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0