Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Nagrody Honorowe Zarządu Powiatu w Strzyżowie w 2008 r.
Data publikacji: 2008-08-08
Święto Powiatu jest okazją do wręczenia corocznych Honorowych Nagród Zarządu Powiatu w Strzyżowie. Tradycyjnie też wręczenie ma miejsce podczas Podkarpackich Prezentacji, organizowanych od 2000 roku na stadionie sportowym w Strzyżowie. Nagrody AD 2008 wręczał Zarząd Powiatu w składzie: Robert Godek – przewodniczący, Jan Stodolak – wiceprzewodniczący i członkowie: Zofia Dzika, Piotr Myćka i Marian Złotek. Poniżej zamieszczamy krótkie charakterystyki nagrodzonych: Kategoria Gospodarka Firma transportowa TRANSIRMA jest jedną z większych firm w zakresie transportu międzynarodowego na terenie woj. podkarpackiego. Została założona w 1988 roku przez Romana Mandelę, jako jednoosobowa firma, w której właściciel był: kierowcą, mechanikiem i księgowym. Do roku 1991 wykonywano usługi transportowe na terenie kraju. W 1995 roku został założony zakład wulkanizacyjny, w którym prowadzono sprzedaż i naprawę opon do samochodów osobowych i ciężarowych. Od 1999 roku Firma posiada także zezwolenie na przewóz odpadów. Dzięki nawiązanej współpracy Transirma obecna jest w różnych krajach tj. m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Węgrach, Rumunii, Bułgarii, Litwie). W 2005 roku w firmie wdrożony został system zarządzania jakością ISO 9001:2000, który stanowi dowód na pracę w systemie międzynarodowych standardów jakościowych. Kategoria usługi publiczne Urząd Skarbowy w Strzyżowie powstał w roku 1983 r. Obecnie jest organem niezespolonej administracji rządowej, prowadzącym gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. Urząd realizuje zadania m.in. takie jak: 1. ustalanie lub określanie i pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności - w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 2. rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych, 3. wykonywanie kontroli podatkowej, 4. prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych, Działalność Urzędu Skarbowego w Strzyżowie, dzięki życzliwości i nastawieniu na pomoc dla interesantów jest wysoko oceniana przez społeczność lokalną. Kategoria Kultura, Sztuka, Oświata, Ochrona Dziedzictwa Narodowego Maria Bałchan – inicjatoraka i członkini komitetu założycielskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej, jego wieloletnia przewodnicząca. Pomysłodawczyni i redaktorka Kwartalnika Czudeckiego, animatorka kultury, rękodzieła i twórczości folklorystycznej w Czudcu. Zaangażowana poprzez prelekcje i odczyty w promocję i popularyzację wśród dzieci i młodzieży idei ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności ruin Zamku Czudeckiego i ochrony zabytkowych kapliczek w Czudcu. Organizatorka spotkań autorskich z lokalnymi pisarzami, poetami, artystami - animatorami kultury, w tym kultury ludowej, obrzędów, obyczajów i folkloru. Ks. Marek Matera – Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Świata w Wiśniowej. Aktywnie podejmował działania zmierzające do realizacji inwestycji w parafii. Dzięki jego staraniom dokonano renowacji i przywrócenia do pierwotnego wyglądu zabytkowej kaplicy grobowej rodu Mycielskich w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wiśniowej. Kategoria Sport, Turystyka i Rekreacja Maria Zamorska – pracownik Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie. Entuzjastka, promotorka i organizatorka wycieczek krajoznawczych po najpiękniejszych zakątkach Polski i Europy. Popularyzatorka zdrowego stylu życia, miłośniczka amatorskiej fotografii, uwieczniającej podróże, wyjazdy i eskapady. Szczególnie zaangażowana w utworzenie i oznakowanie pięknie położonych ścieżek turystycznych w gminie Strzyżów. Janusz Malikowski – przedsiębiorca zaangażowany w rozwój infrastruktury turystycznej i sportu, w szczególności sportów zimowych na terenie powiatu strzyżowskiego (Gogołów). Właściciel kompleksu narciarskiego „Pod Dziedzicem” w Gogołowie. Kompleks składa się z dwóch stoków, większego i mniejszego. Większy o długości zjazdu 700 m i różnicy poziomów 90 m, jest wyposażony w dwa równoległe pojedyncze wyciągi talerzykowe, o długości 500 m i przepustowości 1200 osób/h. Stok jest sztucznie naśnieżany i ratrakowany, wyciągi oświetlone. Stok mały, o długości 300 m i różnicy poziomów 28 m, posiada pojedynczy wyciąg talerzykowy z niskim prowadzeniem liny, o długości 170m. Oświetlany sztucznie, jest także ratrakowany. Kategoria Pomoc Rodzinie, opieka społeczna i pomoc osobom niepełnosprawnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie – jednostka powołana w 1999 r. przez Radę Powiatu w Strzyżowie. Realizuje zadania własne Powiatu oraz zadania administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej. PCPR nadzoruje działalność stacjonarnych jednostek pomocy społecznej Powiatu Strzyżowskiego (domy dziecka, domy pomocy społecznej). Koordynuje pomoc dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu, w szczególności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prowadzi sprawy z zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jej działalność zyskała szerokie uznanie w środowisku osób niepełnosprawnych na terenie powiatu strzyżowskiego. Jednostka aktywnie podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaangażowaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kategoria Rolnictwo, agroturystyka i ekologia Rodzinne Ogródki Działkowe „Relax” w Strzyżowie – organizacja skupiająca miłośników ogródków działowych i zdrowego stylu życia, podejmująca aktywne działania o charakterze ekologicznym i ogrodniczo – rekreacyjnym. W bieżącym roku świętuje jubileusz 40-lecia działalności. Sławomir Stec – nagroda za profesjonalne świadczenie usług agroturystycznych, gastronomicznych i rekreacyjnych oraz zaangażowanie w przeprowadzanie powiatowych imprez turystycznych: rajdów rowerowych i narciarsko - pieszych. Kategoria Najlepszy Produkt Powiatu „Śliwka w czekoladzie” – nowy wyrób produkowany w Cukierniczej Spółdzielni „Roksana”, od 17.12.2007 r. podany do sprzedaży w sklepach. Produkt o wysokich walorach smakowych, estetycznie opakowany i konkuruje z produktami tego rodzaju na rynkach krajowych i zagranicznych. Wyrób został laureatem w kategorii „Słodycze, i Przetwory Ciastkarskie” w plebiscycie Najlepszy Spożywczy Produkt Podkarpacki „Smaczne, bo Podkarpackie 2007”. Kategoria Tytuł Honorowy Przyjaciel Powiatu Strzyżowskiego Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. W latach 1990-98 radny Gminy Pysznica i Wójt tej gminy w latach 1992-2006, od 1994-1998 delegat Gminy do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego, w którym pełnił funkcję członka Prezydium. W latach 1994-2002 członek a następnie zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W latach 1998-2002 radny Województwa Podkarpackiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Od 2006 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego. Nadzoruje prace m.in. Kancelarii Sejmiku i Zarządu, Departamentu Organizacyjnego, Budżetu i Finansów, Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Biura Regionalnego Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Jego przychylność i życzliwa pomoc pozwoliła na umieszczenie projektu Powiatu Strzyżowskiego p.n. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, pracował jako nauczyciel a następnie był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle, polityk, i samorządowiec. W latach 1997-1998 pełnił wojewody krośnieńskiego, następnie funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego I kadencji. Inicjator powstania i pierwszy przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, którego Powiat Strzyżowski jest członkiem. Nadzoruje sprawy m.in. z zakresu rozwoju regionalnego, geodezji, transportu i gospodarki mieniem, planowania przestrzennego, dróg wojewódzkich, ośrodków ruchu drogowego. Jego przychylność i życzliwa pomoc pozwoliła na umieszczenie projektu Powiatu Strzyżowskiego p.n. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kazimierz Ziobro – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, urodzony na ziemi strzyżowskiej w Nowej Wsi w Gminie Czudec, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w Hucie Szkła „Jarosław” na stanowisku starszego referenta ds. szkoleń zawodowych i hutmistrza zmianowego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od 1991 r. pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu na stanowisku kierownika a następnie Dyrektora. Radny I i III Kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Obecnie członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Nadzoruje pracę m.in. Departamentu Ochrony Zdrowia, wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Jego przychylność i życzliwa pomoc pozwoliła na umieszczenie projektu Powiatu Strzyżowskiego p.n. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Stanisław Bajda – Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W zawodzie nauczyciela przepracował ponad 30 lat. W samorządzie działa od pierwszej kadencji jako najpierw radny gminy Krzywcza, następnie radny Powiatu Przemyskiego. W II kadencji pełnił funkcję Starosty Przemyskiego. Obecnie członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, nadzoruje pracę m.in. Departamentu Rolnictwa i Środowiska, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszowie. Jego przychylność i życzliwa pomoc pozwoliła na umieszczenie projektu Powiatu Strzyżowskiego p.n. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu. prof. dr hab. Jan Burek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, samorządowiec, wykładowca na Politechnice Rzeszowskiej. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, obronił następnie doktorat i habilitację. Zajmuje stanowisko profesora Politechniki Rzeszowskiej, kieruje Katedrą Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa tej uczelni. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym pięć podręczników akademickich. Jest autorem kilkunastu patentów z zakresu m.in. zarządzania produkcją.. Od 1990 r. zasiadał w Rzeszowskiej Radzie Miasta. W 1998 r. i 2002 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Podkarpackiego. W II kadencji objął także stanowisko członka Zarządu Województwa. W 2006 r. po raz trzeci został radnym Sejmiku i utrzymał stanowisko w nowo powołanym Zarządzie Województwa. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie: edukacji (w tym szkolnictwa wyższego) oraz kultury, a także w zakresie rozwoju nauki i współpracy miedzy sferą nauki i postępu technologicznego oraz innowacji. Ściśle współpracuje z samorządami podkarpackimi w tworzeniu projektów regionalnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Jego przychylność i życzliwa pomoc pozwoliła na umieszczenie projektu Powiatu Strzyżowskiego p.n. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Marek Darecki – Prezes Zarządu WSK –PZL Rzeszów S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”. Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” powstało 11 kwietnia 2003 r., jako organizacja typu non-profit dążąca do wspierania dynamicznego rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce południowo – wschodniej. Jako główny cel stowarzyszenie postawiło sobie przekształcenie Polski południowo – wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych. m.in. poprzez dostosowanie systemu edukacji do potrzeb przemysłu, co ma przejawiać się utworzeniem centrum kształcenia operatorów obrabiarek CNC oraz utworzeniem Uniwersytetu Doliny Lotniczej. Obecnie WSK PZL Rzeszów S.A. podjęły współpracę z Zespołem Szkół Strzyżowie w zakresie kształcenia zawodowego. Pan Marek Darecki jest obecnie mieszkańcem naszego powiatu, mieszka w Przedmieściu Czudeckim w Gminie Czudec. [inf. wł. opr. Celina Bałchan]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-08-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0