Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXII SESJA RADY POWIATU
Data publikacji: 2008-09-05
27 sierpnia br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyła się XXII sesja Rady Powiatu. Radni dyskutowali m.in. na temat prowadzonych inwestycji i remontów w jednostkach podległych Powiatowi Strzyżowskiemu a także o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego 2008/2009. XXII sesję Rady Powiatu prowadził Przewodniczący Rady Pan Marek Banaś, który zapoczątkował obrady przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Jako pierwszy z gości głos zabrał kierownik wydziału Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Pan Jerzy Armata, który złożył sprawozdanie na temat realizowanych i planowanych inwestycji m.in. w Zespole Szkół w Czudcu, Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym a także projektów infrastrukturalnych złożonych przez samorząd powiatowy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego obejmujących modernizację dróg Węglówka – Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów (wraz z budową mostu) oraz Niebylec – Gwoźnica.. Jego wystąpienie miało związek z przyjmowanym przez Radę zaktualizowanym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Powiatu. Następnie głos zabrał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Piękoś, który odpowiadał na pytania Radnych dotyczące utrzymania poboczy i rowów przy drogach powiatowych. W dalszej części obrad dyrektorzy Zespołów Szkół w Strzyżowie i Czudcu a także dyrektorzy Specjalnych Ośrodków Szkolno – - Wychowawczych w Strzyżowie i we Frysztaku kolejno przedstawili stan przygotowania swoich placówek do nowego roku szkolnego. Podczas sesji Rada Powiatu podjęła siedem uchwał w sprawie: 1) zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na rok 2008, 2) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Strzyżowskiego na lata 2007- 2011, 3) zmiany uchwały dotyczącej podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat, 4) wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 5) wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 6) wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, 7) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Następnie głos zabrał radny Wacław Szary, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. Na zakończenie sesji Starosta dokonał sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-09-05

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0