Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: SPOTKANIE INFORMACYJNE Z SOŁTYSAMI Z TERENU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Data publikacji: 2008-12-22
11 grudnia 2008 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego w Strzyżowie z sołtysami z terenu powiatu strzyżowskiego. Tematem wiodącym spotkania był zrównoważony rozwój wsi. W poszczególnych wystąpieniach zaprezentowano działalność jednostek samorządu powiatowego na rzecz środowiska wiejskiego. Podczas spotkania, w którym uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego Stanisław Lawera dokonano także wyborów Zarząd Stowarzyszenia na terenie powiatu strzyżowskiego – Prezesem Zarządu został Stanisław Michalski – Sołtys Grodziska W pierwszym bloku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Szczygielska poruszyła problem przemocy w rodzinie, oraz podsumowała działalność PCPR w Strzyżowie w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych i ofiar pomocy domowej. Z kolei dyrektorzy Zespołu Szkół w Strzyżowie oraz Zespołu Szkół w Czudcu – Zbigniew Hołówko i Marta Proksa przedstawili ofertę edukacyjną placówek, natomiast kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Maria Koś omówiła zasady przyznawania pomocy materialnej dla młodzieży ze środków Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Następnie Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie podsumował inwestycje na drogach powiatowych zrealizowane w okresie od stycznia do listopada br. Problem zagrożenia w obiektach budowlanych w aspekcie nadchodzącej zimy zasygnalizował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie Grzegorz Witek. Dziesięć lat działalności samorządu Powiatu Strzyżowskiego w swoim wystąpieniu kończącym ten blok tematyczny zaprezentował Starosta Robert Godek. Drugi blok spotkania poświęcony był zagadnieniom zrównoważonego rozwoju wsi. W ramach tej części Prezes Stanisław Lawera przedstawił założenia i zarys ustawy o funduszu sołeckim. Pani Barbara Irzyk - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Strzyżowie zaprezentowała ofertę KRUS w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych rolników, a przedstawiciele firmy PZU S.A. ofertę tej firmy dotyczącą ubezpieczeń gruntów rolnych. O działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzyżowie w zakresie zwalczania choroby Aujeszkyego u świń mówił kierownik – lek. wet.Wiesław Ziobro. W dalszej części spotkania Józef Szufnarowski – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie podsumował w skrócie kampanię wniosków obszarowych w 2008 r. oraz omówił planowane na rok 2009.działania Agencji w ramach PROW 2007 – 2013. W ostatniej części spotkania dyskutowano na tematy związane z szeroko rozumianą ekologią. W tej części głos zabrał Pełnomocnik Starosty Strzyżowskiego ds. Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego Marian Wojtowicz, który przedstawił dorobek PIRE na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz szanse i możliwości rozwoju tego typu gospodarstw na terenie naszego powiatu . Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Ewa Pater w swoim wystąpieniu poruszyła istotny problem szkodliwości azbestu, przedstawiła regulacje prawne oraz możliwości i źródła finansowania usuwania azbestu, a kierownik Wydziału Elżbieta Wiśniowska – Midura aspekt prawny, cele i zasady tworzenia, oraz funkcjonowania spółek wodnych. [inf. własna. oprac. Elżbieta Wiśniowska - Midura i Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-12-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0