Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
Data publikacji: 2009-01-19
Dwa najważniejsze wydarzenia minionego roku dla naszej społeczności to wdrożenie prac związanych z przygotowaniem przebiegu drogi ekspresowej S-19 oraz prace przygotowawcze do wdrożenia na naszym terenie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – mówił Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski podczas noworocznego spotkania opłatkowego, które odbyło się 14 stycznia br. roku w obiekcie Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Na zaproszenie Pana Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Banasia przybyło kilkudziesięciu gości, reprezentujących różne środowiska społeczności naszego powiatu. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Pan dr Andrzej Szlachta – Poseł na Sejm RP oraz Ks. dr Jan Wolak Dziekan Strzyżowski, który dokonał poświęcenia opłatków i skierował do zgromadzonych życzenia na Nowy Rok. Noworoczną atmosferę spotkania podkreśliły występy Kapeli „Jany” z Niebylca. Tegoroczne powiatowe Noworoczne Spotkanie Opłatkowe, prowadzone przez Pana Starostę, rozpoczęło się od wspólnego śpiewu kolędy „Wśród Nocnej Ciszy”, po czym Pan Starosta w imieniu gospodarzy przywitał zgromadzonych gości, wyraził słowa podziękowania za ubiegłoroczną, owocną współpracę samorządu powiatowego, z samorządami gminnymi, z instytucjami i jednostkami działającymi na obszarze powiatu oraz przedsiębiorcami, życząc wszystkim pomyślnej współpracy, efektywnych przedsięwzięć a także spełnienia marzeń w Nowym 2009 Roku. Następnie Ks. Proboszcz dokonał poświecenia opłatków i złożył zebranym najlepsze życzenia, po czym głos zabrał Poseł na Sejm RP – Pan Andrzej Szlachta, który w swoim wystąpieniu podkreślił szacunek, jakim otacza mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej, zadeklarował pełną współpracę i chęć pomocy dla jej mieszkańców, m.in. poprzez uruchomione w Strzyżowie biuro poselskie, którym kieruje Pani Maria Rzeźnikiewicz. W imieniu swoim i Pana Janusza Ziobro życzenia do zebranych skierował także Pan Mariusz Kawa – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie. Z kolei odczytano także skierowane z okazji spotkania listy od Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Mieczysława Janowskiego oraz Posłów na Sejm RP Grażyny Gęsickiej i Stanisława Ożoga a także od Senatora Władysława Ortyla. Głos zabrał także Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś, który w imieniu Rady Powiatu złożył zebranym noworoczne życzenia, podkreślając konieczność realizacji nowych przedsięwzięć, które służyć będą przedsiębiorcom z tego terenu i przeciwdziałaniu skutkom światowego kryzysu. Następnie rozdano poświęcone wcześniej opłatki, po czym zgromadzeni uczestniczy spotkania, łamiąc się opłatkiem, składali sobie noworoczne życzenia. W podniosłą atmosferę serdeczności i wspólnoty wprowadzały bożonarodzeniowe kolędy śpiewane przez niebylecką Kapelę. Po połamaniu się opłatkiem toast wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Marek Banaś, następnie przystąpiono do degustacji potraw, serwowanych przez GS Strzyżów Restaurację „Podkarpacka”. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-19

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0