Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: STRZYŻOWSKIE SAMORZĄDY NAJLEPSZE NA PODKARPACIU
Data publikacji: 2009-01-26
W tym roku mija 10 lat odkąd Strzyżów w wyniku reformy administracyjnej stał się miastem powiatowym. Choćby z tej okazji Powiat Strzyżowski może pochwalić się niemałym sukcesem. Z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego od czerwica do września 2008 roku wynika, że Powiat Strzyżowski (wraz z jego pięcioma gminami) jest liderem wśród powiatów Podkarpacia w realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Badanie pod nazwą „Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy unijnych” wykonano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Badaniem objęto lata 2004 – 2008, a jego celem było poznanie przyczyn, które powodują zróżnicowanie aktywności samorządów w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Z badań wynika, że problemem nie jest brak aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych, ponieważ wszystkie samorządy gminne i powiatowe aplikują o nie. Problemem jest natomiast ich skuteczność i racjonalizacja. Trochę lepiej pod względem skuteczności radzą sobie powiaty niż gminy – realizują odpowiednio: 6 na 10 wniosków i ok. 5 na 10. Zdecydowanym liderem wśród powiatów jest Powiat Strzyżowski, realizując w badanym okresie 25 projektów (10 realizowało Starostwo zaś 15 gminy). Za nim plasuje się miasto Rzeszów z liczbą 15 zrealizowanych projektów. - Opracowanie to jest kolejnym potwierdzeniem aktywności samorządu powiatowego w Strzyżowie w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania potrzeb mieszkańców i naszego terenu – mówi Starosta Strzyżowski Robert Godek. - Aktywność ta wynika z przyjętej przez nasz samorząd Strategii rozwoju, w której określono, iż nasze dochody są daleko niewystarczające w stosunku do potrzeb wynikających z niejednokrotnie wieloletnich zapóźnień, jak chociażby w przypadku infrastruktury dróg powiatowych. Idziemy tu zresztą tropem wyznaczonym przez samorządy gminne – dodaje Starosta. Wśród projektów realizowanych na terenie Powiatu Strzyżowskiego przez gminy, 4 projekty realizowała Gmina Strzyżów przy średniej dla województwa 2,2 projektu. Co istotne na 5 złożonych wniosków, tylko jeden został odrzucony. Daje to 80 % skuteczności realizacji podczas gdy w województwie średni procent skuteczności wynosi 50 %. - W latach 2004 - 2006 zaaplikowaliśmy z funduszów europejskich prawie 7 mln zł – komentuje Burmistrz Strzyżowa, Marek Śliwiński. - Środki te stanowiły poważny zastrzyk finansowy przy realizacji ważnych zadań inwestycyjnych tak bardzo potrzebnych na terenie gminy. Istotnym jest, że wszystkie projekty zostały opracowane i zrealizowane przez pracowników naszego urzędu, co znacznie zmniejszyło koszt realizacji wniosków – dodaje. Przed samorządami szczebla gminnego i powiatowego kolejny okres starań o fundusze unijne. W perspektywie kryzysu, który dotyka całą Europę zewnętrzne środki pomocowe mogą w znacznym stopniu ułatwić realizację zamierzonych inwestycji i być może zatrzymać spowolnienie rozwoju gospodarczego. Czy samorządy Powiatu Strzyżowskiego po raz kolejny wykorzystają tę szansę, okaże się w ciągu najbliższych lat. [inf. wł. – oprac. Aneta Pasternak]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-26

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0