Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ZAKONCZYŁ SIĘ TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW.
Data publikacji: 2009-03-06
Od 23 lutego do 28 lutego br. w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” pracownicy zatrudnieni w prokuraturze, sądzie, policji oraz w organizacjach pozarządowych w Strzyżowie udzielali bezpłatnie informacji wszystkim chętnym i potrzebującym. Akcja organizowana była już po raz siódmy i miała charakter głównie edukacyjny, a podstawowym jej celem było poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz wskazanie instytucji, które służą wsparciem - mogą doradzić oraz udzielić cennej pomocy. W Sądzie Rejonowym w Strzyżowie pełnione były dyżury w dniach od 23 – 27 lutego 2009 r. w godzinach od 9.00 – 14.00 w pokoju nr 23 Budynku A. Informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego udzielali sędziowie: SSR L. Zamorski, PSR A. Piskozub, SSR A. Gierlach, SSR J. Mac - Śnieżek, SSR P. Filip oraz kuratorzy G. Szypuła, Z. Rokosz, D. Chmura i K. Stanuch. Swój udział w akcji zadeklarowali również przedstawiciele organizacji pozarządowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie oraz Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień w Strzyżowie. Podobne dyżury pełnione były w Prokuraturze Rejonowej w Strzyżowie w pokoju nr 6 w dniach 23 – 27 lutego w godz. 8.30 – 14.00. Pomoc prawna adresowana była głównie do osób, które stały się ofiarami przestępstw, ale zgłaszali się też ludzie, którzy de facto nie mieli statusu osoby pokrzywdzonej. Najczęstsze problemy dotyczyły przemocy w rodzinie, zarówno fizycznej jak i psychicznej, trudności w egzekwowaniu alimentów i odszkodowań, próśb o wskazanie instytucji, które pomocy ofiarom przestępstw udzielają na co dzień. Prokuratorzy z kolei odpowiadali na pytania dotyczące m.in. uprawnień pokrzywdzonych z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, dotyczących nieletnich itp. W obchody włączyła się również Komenda Powiatowej Policji w Strzyżowie, w której ustalono specjalny grafik dyżurów policjantów, pełnionych w dniach od 23 do 28 lutego 2009 r. w godzinach 8.00 – 21.30. Policjanci w swojej pracy stosują zasady postępowania wynikające z Policyjnego Programu Wspomagania Ofiar Przestępstw, w skład którego m.in. wchodzą: właściwe doradztwo, czyli udzielenie pełnej informacji o instytucjach, w których osoba pokrzywdzona może uzyskać pomoc, kompetentne przyjęcie i indywidualne podejście do osoby pokrzywdzonej oraz uświadomienie osobie pokrzywdzonej, w jakim zakresie policja jest w stanie jej pomóc, by nie przekroczyć swych kompetencji. Jak mówią pracownicy wymiaru sprawiedliwości, dzięki akcjom bezpłatnego poradnictwa wzrasta świadomość prawna społeczeństwa, co jest szczególnie ważne dla rzeczywistych i potencjalnych ofiar przestępstw, ale także dla innych obywateli. [Inf. wł. – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0