Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: TŁUMY WIERNYCH ŻEGNAŁY ZMARŁEGO K.S BRONISŁAWA DOMINO, EMERYTOWANEGO PROBOSZCZA PARAFII W SZUFNAROWEJ
Data publikacji: 2009-04-10
W dniu 22 marca br. zmarł ks. Bronisław Domino, emerytowany proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 26 marca w Kościele Parafialnym pw. Dobrego Pasterza w Babicy. W ostatnim pożegnaniu księdza Bronisława Domino uczestniczyli m.in: Ks. Biskup Edward Białogłowski, Ks. infułat Stanisław Mac, Ksiądz Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie Jan Szczupak, brat zmarłego księdza – ks. kan. Antoni Domino, ponad stu kapłanów z okolicznych parafii, rodzina zmarłego, setki wiernych a także przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Strzyżowskim Robertem Godkiem, Wójtem Gminy Czudec Panem Stanisławem Gierlakiem i Wójtem Gminy Wiśniowa Panem Tadeuszem Przywarą Zmarłego duszpasterza w ostatniej drodze pożegnały rzesze wiernych z rodzinnej Babicy, Szufnarowej i wielu innych miejscowości z przedstawicielami środowisk oświatowych, ochotniczych straży pożarnych i in. Ksiądz Bronisław Domino był laureatem Nagrody Honorowej Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ks. kan. Bronisław Domino, ur. 09.08.1935 roku w Babicy, w latach 1953-1959 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 07.06.1959 roku. Pracował jako wikariusz w kolejnych parafiach: Stobiernej, Golcowej, Budach Łańcuckich, Desznicy, Niewodnej. Od kwietnia 1971 do sierpnia 2005 roku ks. Bronisław Domino pełnił funkcję proboszcza w Szufnarowskiej Parafii, której był założycielem i budowniczym, natomiast od sierpnia 2005 roku przebywał w Domu Księży Seniorów w Słocinie jako emeryt. Przez dziesięciolecia swojej duszpasterskiej posługi Ksiądz Bronisław Domino zyskał sympatię wiernych na terenie wszystkich parafii, w których przebywał. Był budowniczym szufnarowskiego kościoła i obiektów towarzyszących, wiele swojego czasu poświęcił też wraz z bratem bliźniakiem – Księdzem Antonim pasji kolekcjonerskiej, którą było gromadzenie zabytków związanych z życiem wsi podkarpackiej i małopolskiej. Zgromadzone w Szufnarowej imponujące zbiory pozwoliły na założenie muzeum parafialnego „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”, które do dzisiaj funkcjonuje przy parafii w tej miejscowości. Z tego tytułu Ksiądz Bronisław był tez laureatem Nagrody Honorowej Zarządu Powiatu za zasługi związane z ochroną dziedzictwa narodowego. Życie i działalność Księdza Bronisława przedstawił w homilii podczas nabożeństwa żałobnego Jego kolega kursowy emerytowany proboszcz z Krasiczyna. Przewodniczący uroczystościom żałobnym Ks. Biskup Edward Białogłowski w wygłoszonej mowie na zakończenie Mszy Św. także pożegnał zmarłego. Słowa pożegnania podczas uroczystości skierowali także: ks. proboszcz Władysław Depa z Parafii w Szufnarowej i ks. Proboszcz Józef Trzeciak z Parafii w Babicy. Niezwykły wymiar duchowy i emocjonalny miały wystąpienia parafian z Szufnarowej - zarys zasług ś.p Księdza Domino dla szufnarowskiej parafii przedstawił Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Pan Andrzej Winiarski, a słowa pożegnania nad grobem swojego duszpasterza w pięknej mowie przedstawiła Pani Krystyna Chojny. Najbardziej wzruszające podczas uroczystości było jednak wystąpienie brata bliźniaka zmarłego Księdza Bronisława – Księdza Antoniego Domino. Przez wiele lat jako bracia bliźniacy a zarazem Księża byli nierozłączni, znani szeroko w całej diecezji i poza nią – teraz jeden z braci żegnał drugiego … Niewielu było takich, którzy podczas tego wystąpienia zdołali ukryć łzy wzruszenia … „Nie mówimy żegnaj – mówimy do zobaczenia” – słychać było w głosach wielu osób uczestniczących w pogrzebie. Taką też wymowę miała cała uroczystość – religijną i głęboko katolicką – pożegnania zasłużonego Kapłana z wiarą i nadzieją na spotkanie w domu naszego Ojca. [oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0