Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1931 Żarnowa - Niebylec km 5+624 wraz z remontem korpusu drogi km 5+700-5+850
Data publikacji: 2009-05-07
Przetarg nieograniczony na: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1931 Żarnowa - Niebylec km 5+624 wraz z remontem korpusu drogi km 5+700-5+850 nr postępowania PZD-343/RM/I/09


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-07

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0