Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: OBCHODY JUBILEUSZU 130-LECIA POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZUDCU
Data publikacji: 2009-05-14
10 maja br. miała miejsce uroczystość 130 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Czudcu. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Św. Trójcy, gdzie strażacy, zaproszeni goście a także parafianie uczestniczyli we mszy świętej, która była koncelebrowana przez: Ks. Kapelana OSP Powiatu Strzyżowskiego Bogusława Bogaczewicza, Ks. dr. Prałata Stanisława Kopcia oraz Proboszcza czudeckiej parafii Ks. Antoniego Kocoła. Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia zasłużonym strażakom a zaproszeni gości dokonali wbicia symbolicznych gwoździ w tablicę pamiątkową. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in.: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Elżbieta Łukacijewska i Pan Jan Tomaka, Dyrektor Gabinetu Wojewody Podkarpackiego oraz przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Sławomir Cynkar, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie oraz delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Czudec a także z OSP w Lutczy. Obchody jubileuszowe uświetniło przedstawienie poświęcone strażakom przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czudcu pod kierunkiem Pani Justyny Stachury a także występ zespołu muzycznego młodzieży z gimnazjum im Św. Kingi w Czudcu. Uroczystość rozpoczął przemarsz zgromadzonych uczestników z budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czudcu do miejscowego Kościoła, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej pod przewodnictwem Pana Andrzeja Kundysa. W wygłoszonej podczas mszy świętej homilii Ksiądz Kapelan Bogusław Bogaczewicz podkreślił odwagę druhów, którzy zostawiają swoje rodziny, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczych, często narażając życie i zdrowie. Po zakończonej mszy świętej udano się pod budynek remizy strażackiej w Czudcu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W tej części obchodów druh Marek Ziobro złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podkarpackiego druhowi Władysławowi Tabaszowi, po czym przystąpiono do wciągnięcia flagi związkowej na maszt. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu OSP w Czudcu druh Marek Jurzysta, który przywitał zgromadzonych. Rys historyczny jednostki OSP w Czudcu przedstawił Naczelnik OSP druh Józef Iskrzycki, będący autorem pamiątkowej monografii upamiętniającej dzieje tej jednostki, zwracając uwagę na jej długoletnią historię – jedną z najdłuższych na terenie naszego powiatu - i związki działalności OSP z atmosferą i uwarunkowaniami poszczególnych okresów historycznych. W dowód podziękowania za trud włożony w przygotowanie i wydanie monografii Prezes Marek Jurzysta oraz Wójt Gminy Czudec Stanisław Gierlak wręczyli Naczelnikowi okolicznościowy dyplom i statuetkę Św. Floriana. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, który został ustanowiony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP w 1996 r. został odznaczony druh Tadeusz Nowak, jako osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono druha Jana Szelę, srebrny medal trafił do druhów: Adama Budzynia, Grzegorza Dudka oraz Grzegorza Iskry, natomiast brązowym medalem odznaczono druhów: Marka Sitka, Piotra Nogę, Łukasza Stawarza, Tomasza Środonia, Krzysztofa Bałchana, Jana Sitka i Władysława Kotowicza. Wręczono także odznaki „Wzorowego Strażaka”, które trafiły do druhów: Dawida Szypuły, Bartłomieja Kamyka, Bartłomieja Środonia, Krzysztofa Rozborskiego, Marcina Kusztyka i Marcina Moskwy. Niezwykłym i symbolicznym wydarzeniem był fakt, że w dniu uroczystości strażacy z jednostki OSP czynnie uczestniczyli w dwóch akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przygotowujący się do świętowania i przyjęcia odznaczeń druhowie pośpieszyli na ratunek w związku ze zgłoszeniem płonącej stodoły w Pstrągowej oraz palącej się trawy w Babicy -Kolonii. Powróciwszy po zakończonej akcji druhowie: Grzegorz Iskra, Piotr Noga, Marek Krzanowski i Łukasz Krzanowski z dumą przyjęli odznaczenia na bojowe mundury. W dalszej części uroczystości nastąpiło wbicie symbolicznych gwoździ do tablicy pamiątkowej przygotowanej na uroczystość obchodów 130-lecia jednostki OSP Czudec przez zaproszonych gości, którzy także wygłosili krótkie przemówienia, gratulując jubileuszu i odznaczeń, dziękując za stałą gotowość służby bliźniemu i kierując do strażaków najlepsze życzenia. Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości było przedstawienie zaprezentowane w budynku Domu Parafialnego przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czudcu oraz występ zespołu muzycznego młodzieży z gimnazjum. [Na podst. informacji od Pani Barbary Milewskiej oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-14

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0