Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: 70 rocznica wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę
Data publikacji: 2009-09-22
17 września 2009 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie odbyła się wieczornica z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę, 81 rocznicy powstania Związku Sybiraków i 21 rocznicy jego reaktywacji, zorganizowana pod patronatem Starosty Strzyżowskiego. W atmosferę tamtych dni wprowadzili obecnych Kombatanci i Sybiracy oraz młodzież Zespołu Szkół w Strzyżowie, która pod opieką wychowawców: Pani Ewy Worek i Pana Kazimierza Tokarskiego przygotowała część artystyczną. Wieczornica stała się okazją do odznaczenia medalami zasłużonych Sybiraków: Pana Władysława Kmiecia i Pana Mieczysława Matłosza. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem Pamięci Ofiar Stalinizmu i na kwaterach żołnierzy polskich z czasów I i II wojny światowej. Otwarcia uroczystości dokonał Pan Zbigniew Hołówko – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, serdecznie witając wszystkich obecnych oraz dziękując zaproszonym gościom za przybycie. Wśród gości obecni byli Kombatanci i Sybiracy: Pan Władysław Kmieć, Pan Mieczysław Kowalewski, Pan Tadeusz Lutak, Pan Czesław Matłosz, Pan Stanisław Piskadło oraz Pani Danuta Urbanik. Powiat Strzyżowski reprezentowali członkowie Zarządu: Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Strzyżowski oraz Pan Feliks Musiał – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Strzyżowie. W uroczystym spotkaniu wzięli także udział: Pan Tadeusz Przywara – Wójt Gminy Wiśniowa, Przewodniczący Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego, Pan Waldemar Góra – Zastępca Burmistrza Strzyżowa, dyrektorzy jednostek powiatowych, nauczyciele, wychowawcy i młodzież. Pan Starosta Robert Godek w oficjalnym wystąpieniu podziękował nauczycielom i młodzieży za włączenie się w obchody okrągłej rocznicy września 1939 r. mówił też o potrzebie krzewienia patriotyzmu w lokalnej społeczności i obowiązku pamięci o wydarzeniach ważnych dla naszego Narodu. Nieocenione są relacje świadków tamtych dni. Dlatego też gdy Tadeusz Lutak i Władysław Kmieć mówili donośnym głosem, przywołując szczegóły wydarzeń z przeszłości, wszystkie oczy obecnych zwrócone były ku tym bohaterom. Pan Lutak wspominał dzień 17 września 1939 r. gdy Armia Czerwona przekroczyła granicę polską, zniszczenie Biłgoraja przez wojska III Rzeszy, dostanie się do niewoli i ucieczkę z transportu w okolicach Krakowa. Pan Kmieć natomiast zwrócił uwagę na ostatnio toczące się dyskusje na temat Katynia. Przypomniał, że miejsc, w których dokonano eksterminacji Polaków jest więcej i nie należy o nich zapominać. O historii naszego rejonu i bohaterach Ziemi Strzyżowskiej opowiedział Pan Piotr Szopa – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki „Armia Krajowa w Strzyżowskiem”. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali. Pan Robert Godek w asyście gości honorowych odznaczył Pana Czesława Matłosza Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznawanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Zaś Medalem Pro Memoria, przyznawanego przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu odznaczono Pana Władysława Kmiecia. W dalszej części uroczystości uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżowie zaprezentowali część artystyczną. Zdjęcia na telebimie, historia i wzruszające piosenki, które wykonali, wprowadziły w atmosferę tamtych dni. W uszach słuchaczy jeszcze długo pobrzmiewały słowa piosenki: „Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty… Gdzie mogiły z tamtych lat, czas zatarł ślad”. Obchody rocznicowe zakończono przemarszem pod Pomnik Pamięci Ofiar Stalinizmu oraz na kwatery żołnierzy polskich z czasów I i II wojny światowej i złożeniem kwiatów przez delegacje. [Inf. i zdjęcie W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0