Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Rozpoczęło działalność Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie prowadzone w trybie zaocznym
Data publikacji: 2009-10-06
26 września br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie dla dorosłych w trybie zaocznym, będące w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół w Strzyżowie. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w trybie zaocznym na podbudowie gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oferuje bezpłatne 2- letnie kształcenie. Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę i niedzielę w wymiarze 640 godzin w okresie 2 lat trwania nauki (4 semestry). W roku szkolnym 2009/2010 po raz pierwszy z tej formy edukacji skorzysta 51 osób w dwóch oddziałach. Uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących będą mieli także możliwość nauki języka obcego (spośród dwóch do wyboru). Ta forma edukacji jest więc szansą dla tych wszystkich, którzy do tej pory z różnych powodów nie podjęli nauczania w liceum, daje także możliwość uzyskania matury, a tym samym podjęcie dalszej nauki na studiach wyższych czy też uzupełnienia wymaganych kwalifikacji zawodowych. „Szkoła ta jest szkołą bezpłatną, nie ma też opłat za egzaminy w sesji dodatkowej, ponadto tryb zaoczny daje możliwość słuchaczowi na podjęcie pracy” – mówi Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie Pan Adam Witek. Zaletą szkoły jest też to, iż słuchacze po ukończeniu Liceum otrzymują Świadectwo ukończenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne. Ponadto wysoko wykwalifikowana kadra cechująca się profesjonalizmem, chętna do pomocy słuchaczom, udziela dodatkowych konsultacji przed egzaminem dojrzałości. Słuchacze tejże szkoły otrzymują także legitymację uprawniającą do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wydawane są im także bezpłatne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie urzędy. [inf. wł. – oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0