Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: II Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego
Data publikacji: 2009-12-02
19 listopada 2009 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Trzcianie odbyła się konferencja pn. „Rolnictwo Ekologiczne szansą rozwoju i ochrony środowiska Podkarpacia” zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Gminę Świlcza przy współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie oraz Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyło około 220 osób, w tym m.in. Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Tadeusz Przywara Wójt Gminy Wiśniowa oraz Pan Mariusz Kawa Dyrektor ARR w Rzeszowie. Patronat honorowy nad imprezą objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński oraz Wojewoda Podkarpacki Pan Mirosław Karapyta. Pan Marian Wójtowicz –prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, a jednocześnie radny Rady Powiatu w Strzyżowie przywitał przybyłych na konferencję gości, a następnie przedstawił założenia i cele, przed którymi w obecnym czasie staje Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego. Następnie głos zabrał Pan Wojciech Wdowik Wójt Gminy Świlcza, który witając gości, życzył im owocnych obrad. Z kolei Pan Rafał Kumek Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odczytał przygotowany specjalnie na tę okazję list Wojewody Podkarpackiego Pana Mirosława Karapyty. W pierwszej części konferencji zgromadzeni wysłuchali trzech wykładów tematycznych. Pierwszy referat pn. Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym” wygłosił Pan Jerzy Wiśniewski - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Rzeszowie, tuż po nim głos zabrał Pan Marek Ordyczyński Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, który wystąpił z wykładem pt. „Dostępność i różne formy pomocy dla rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2007-2013 realizowanego przez ARiMR”. Jako ostatni wystąpił Pan Mariusz Kawa Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, który przedstawił działania informacyjno - promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości propagowane przez rzeszowską agencję. Prelegenci przedstawili także sposoby i możliwości pozyskiwania funduszy unijnych oraz działania poszczególnych instytucji wspierających realizację tych programów. Podczas przerwy słuchacze konferencji mogli skosztować wyrobów podkarpackich firm ekologicznych współpracujących z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego. Druga część spotkania upłynęła na rozmowach na temat zawiłych przepisów prawa mających negatywny wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego. W wyniku dyskusji wypracowano ustalenia dla Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, której zadaniem będzie wniesienie do władz parlamentarnych i rządowych wniosków o zmiany przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i kontroli gospodarstw. Na zakończenie głos zabrał Prezes Izby Pan Marian Wójtowicz, który podziękował zebranym za udział w tegorocznej konferencji i zaprosił wszystkich do udział w przyszłorocznym spotkaniu. Prezentacje poszczególnych prelegentów dostępne są pod adresem: /www.pire.swilcza.com.pl/ [Na podstawie strony /www.pire.swilcza.com.pl/ - oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-12-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0