Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Noworoczne Spotkanie Opłatkowe 2010
Data publikacji: 2010-01-19
13 stycznia 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się posiedzenie XLI sesji Rady Powiatu w Strzyżowie połączone z Noworocznym Powiatowym Spotkaniem Opłatkowym. Na spotkanie organizowane corocznie przez Starostę Powiatu Strzyżowskiego Pana Roberta Godka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Banasia przybyło kilkudziesięciu gości reprezentujących różne środowiska społeczności naszego powiatu oraz województwa. Noworoczną atmosferę spotkania uprzyjemniał występ młodzieży z Zespołu Szkół w Strzyżowie. Tuż po zakończonych obradach XLI sesji Rady Powiatu rozpoczęło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe, które otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś. W imprezie uczestniczyli: członkowie Zarządu i radni Rady Powiatu, przewodniczący Rady Gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa i Rady Miejskiej w Strzyżowie a także Wójtowie i Burmistrz Strzyżowa, szefowie instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, służb inspekcji i straży z terenu powiatu strzyżowskiego, dyrektorzy przedsiębiorstw działających w naszym powiecie. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Posłowie na Sejm RP Panowie: Kazimierz Gołojuch, Stanisław Ożóg i Andrzej Szlachta, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Kazimierz Ziobro, Radny Województwa Podkarpackiego Pan Sławomir Cynkar, Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Pan Mariusz Kawa, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle Pan ppłk Kazimierz Chorążak oraz Ks. Dziekan dr Jan Wolak proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie. Noworoczne Spotkanie Opłatkowe rozpoczęło się od wspólnego śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy”, po czym Pan Przewodniczący Rady Powiatu Marek Banaś przywitał zgromadzonych i przekazał głos Panu Staroście, który witając gości, wyraził słowa podziękowania za owocną współpracę samorządu powiatowego z pozostałymi jednostkami i przedsiębiorstwami działającymi na obszarze naszego powiatu. Pan Starosta, życząc wszystkim sukcesów w działaniach służących lokalnej społeczności oraz spełnienia marzeń w Nowym 2010 Roku, przypomniał najważniejsze projekty, które w ubiegłym roku udało się zrealizować dzięki staraniom władz powiatu i życzliwej współpracy z samorządami gminnymi. Słowa pomyślnej współpracy z władzami wojewódzkimi, efektywnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionu a także dalszych sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania ze wszystkich dostępnych programów pomocowych złożyli goście honorowi spotkania. Następnie Pani Celina Bałchan Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego odczytała list z życzeniami noworocznymi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego. Okolicznościowe listy przysłali także: Senator RP Pan Władysław Ortyl, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński. Po modlitwie, którą poprowadził Ks. Proboszcz dr Jan Wolak uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i zgodnie z tradycją połamali się opłatkiem. Później, wznosząc okolicznościowy toast, głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś, który w imieniu Rady Powiatu złożył zebranym noworoczne życzenia, podkreślając konieczność rzetelnego i sumiennego wykonywania zadań pracowników samorządowych. Do stworzenia niepowtarzalnego świątecznego charakteru uroczystości przyczynił się występ młodych artystów z Zespołu Szkół w Strzyżowie pod opieką Pani Katarzyny Szady-Sagan. Oprawę kulinarną uroczystości zapewniła restauracja „Podkarpacka” Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzyżowie. [Zdjęcie – W. Haligowska, inf. wł.– A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-19

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0