Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Obywatelska akcja pisania Listów Otwartych do Prezydenta i Premiera
Data publikacji: 2010-02-01
Komitet "Podkarpackiej Służbie Zdrowia" zachęca wszystkich mieszkańców Podkarpacia do udziału w obywatelskiej akcji pisania indywidualnych listów do Prezydenta i Premiera w ramach protestu przeciwko niekorzystnemu dla naszego regionu podziałowi środków finansowych NFZ, a jednocześnie nierównemu traktowaniu wszystkich obywateli RP. Dotychczas prowadzone rozmowy i pikieta pod podkarpackim oddziałem NFZ w Rzeszowie nie przyniosły spodziewanych rezultatów. W związku z tym Komitet "Podkarpackiej Służby Zdrowia" uruchomił kolejną formę obywatelskiego sprzeciwu, polegającą na wsparciu działań Komitetu poprzez indywidualne pisanie listów do Prezydenta i Premiera. Poniżej zamieszczamy wzór listu otwartego: LIST OTWARTY Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Jako mieszkaniec Podkarpacia zwracam się z pytaniem dlaczego życie i zdrowie moje i mojej rodziny chronione jest w mniejszym stopniu niż pozostałych obywateli zamieszkujących inne województwa tej samej Polski. Wiem, że od kilku lat nakłady na ochronę zdrowia naszego województwa są najniższe w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca a zaproponowane podkarpackim jednostkom ochrony zdrowia kontrakty od 2008 roku nie zabezpieczają naszych potrzeb zdrowotnych. Biedni nie mają pieniędzy na leczenie prywatne, więc nakłady na nasze leczenie powinny być wyższe niż w bogatych województwach. Jest nas ponad 2 miliony a liczba łóżek szpitalnych i lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest jedną z najniższych w kraju. Panie Prezydencie, Panie Premierze, Czym zasłużyliśmy sobie na taką dyskryminację? Ja i moja rodzina chcemy jedynie zachowania Konstytucyjnego Prawa do równego traktowania wszystkich obywateli RP. ........................ /podpis/ Wzór listu otwartego po podpisaniu należy przesłać pod wskazane adresy: Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa e-mail: kontakt@kprm.gov.pl Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa mail: listy@prezydent.pl


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-02-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0