Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: DOPUSZCZENIE REPRODUKTORA DO ROZRODU NATURALNEGO
Opłata skarbowa:

 

· Wniosek - 5 zł

· Załącznik - 50 gr.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji , hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123 , poz. 774 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

O wydanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego występują rolnicy prowadzący punkty kopulacyjne.

Czas oczekiwania:
· Niezwłocznie, po uzyskaniu opinii Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie - nie później niż w ciągu miesiąca