Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGICZNEJ
Opłata skarbowa: · opłata skarbowa za wniosek               - 5,00 zł.
· opłata skarbowa za każdy załącznik    - 0,50 zł.
Podstawa prawna: art.45 ust.1a oraz art. 103 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr. 153, poz. 1778), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

Potrzebne dokumenty:
· wniosek
· dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna lub geologiczno- inżynierskiej zgodna z art. 41, 42 lub 43 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96 ze zmianami)

Czas:
Niezwłocznie , nie później niż w ciągu miesiąca. Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu zależy to od zajęcia stanowiska przez organy opiniujące.